Des de la sectorial d’Acció Social de la COS (@COS_AccioSocial) volem denunciar el cas d’una treballadora de l’escola Hatikva de Sant Cugat del Vallès.

La treballadora, tècnica en Integració Social, desenvolupava tasques de suport educatiu i conductual dins del centre escolar i dins de l’horari del centre. Tot i això, el contracte l’ha de formalitzar la família amb infants amb necessitats específiques que se li recomani un suport educatiu individualitzat dins de l’aula.

Amb el cessament de l’activitat lectiva i el tancament dels centres escolars decretat per la Generalitat de Catalunya el dia 13 de març amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, el centre educatiu ha seguit la seva activitat lectiva de forma digitalitzada sense comptar amb la treballadora, que seguia depenent de les decisions de la família contractant.

Ni el centre escolar ni la família comuniquen a la treballadora el pla escolar que s’està executant i no és fins al cap d’una setmana, que el pare de l’infant es posa en contacte via WhatsApp per anunciar-li l’acomiadament. Treballadora i pare, que és la persona contractant, acorden un ERTO, ja que està previst que en reprendre l’activitat escolar, l’infant hagi de tenir el suport educatiu.

No obstant això, el 20 de març, l’advocat de la família es posa en contacte amb la treballadora per formalitzar l’acomiadament, argumentant que la treballadora ha baixat el seu rendiment laboral i el tancament del centre. Tot i insistir que s’havia acordat un ERTO, l’advocat comunica que des del primer moment se li dóna l’ordre de formalitzar l’acomiadament sabent que aquest era improcedent.

Volem deixar constància que el centre educatiu és coneixedor de la situació i no ha fet res, i que per tant el considerem còmplice i responsable de la situació laboral de la treballadora.

La relació laboral no formalitzada pel centre educatiu provoca:

Irregularitats en la contractació
• Malgrat la treballadora ha realitzat la seva tasca professional dins del centre educatiu, s’ha responsabilitzat a la família de l’infant amb NESE de la contractació.
• La família decideix les condicions laborals.
No reconeixement de la figura de Tècnica en Integració Social.
Imposició de tasques fora de l’horari laboral acordat, que no corresponen a les tasques de suport educatiu dins de l’aula.
Més de vuit hores laborals treballades al dia.
• Situacions de xantatge emocional per part de la família contractant, que no s’haurien de donar si la contractació l’executés l’escola.
No considerar a la treballadora com a part el projecte educatiu de l’escola.
Falta de recursos materials i econòmics per realitzar les tasques exigides per l’escola.
• Exigències per part de la família per aplicar metodologies educatives per tal d’accelerar el procés integrador de l’infant.
Precarització de la treballadora.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical – COS, reclamem una escola i serveis educatius públics i de qualitat on totes les persones tinguin accés i no siguin discriminades per les seves capacitats, i on les professionals que treballen amb alumnat amb necessitats educatives especials, siguin contractades per l’Administració pública i se’ls hi reconegui la seva formació i categoria professional.

Per una educació pública, de qualitat, en català i per a totes!