Aquesta setmana podem celebrar que després de quasi un any de lluita, hem guanyat el judici del Hamza i en Reda, treballadors agrícoles del Maresme. L’acció sindical desenvolupada durant tot aquest temps conjuntament amb les companyes del Sindicat de l’Alt Maresme ha estat molt important per recollir aquests fruits.

Després de diverses conciliacions sense acords i judicis posposats, aquest setembre es va celebrar el judici. Finalment, a principis d‘octubre rebíem la sentència, que reconeix la relació laboral entre els sindicalistes i l’empresari Admelmalek, així com la nul·litat de l’acomiadament, és a dir, que l’acomiadament respon a una represàlia per haver denunciat la situació. Així doncs, l’empresari haurà de pagar 42.000 euros (que inclouen els salaris de tramitació que havia deixat de pagar fruit de l’acomiadament i també una indemnitzac per danys i perjudicis als sindicalistes). A més la sentència és molt rellevant per obrir la porta, mitjançant un arrelament laboral, a regularitzar la situació administrativa dels companys (que se’ls proveeixi de permís de treball i residència).

Avui dia, però
, tenim pendents altres judicis de treballadores del camp de la zona, ja que arran de l’acció sindical duta a terme a les poblacions del Maresme han sortit i estem segures que sortiran altres casos d’explotació laboral. Així doncs, els propers dies 13 i 14 de desembre afrontem els dos judicis pendents per acomiadaments nuls i improcedents del patró, on esperem també una sentència ferma davant de casos flagrants de vulneració dels drets fonamentals i laborals. 

Des de la COS
remarquem la rellevància d’aquesta sentència per exemplificant i així obrir camí en el sector agrari on l’explotació laboral i les condicions de misèria solen afectar a treballadores migrants amb una situació administrativa irregular. També volem assenyalar la Llei d’Estrangeria com a causant de la vulnerabilitat que han patit els nostres companys i que deixa en situació d’indefensió a milers de treballadors i treballadores amb situació administrativa irregular arreu dels Països Catalans al sud de l’Albera.

Des de la Coordinadora Obrera i Sindical seguirem lluitant per erradicar aquestes pràctiques d’una patronal sense escrúpol que ens condemnen a vides de misèria.
Mitjançant l’organització, la solidaritat i el suport mutu avancem. Sindicar-se és defensar-se!