Passat 18 de juny tingueren lloc les eleccions sindicals a l’empresa Espectacles Empordà SL, que gestiona els cinemes de la ciutat de Figueres, a l’Alt Empordà.

En aquesta ocasió, la COS ens hi presentàvem per primer cop, i gràcies al company Lluís, cap de la nostra secció sindical en aquesta empresa, vam obtenir una més que ampla victòria de 10 vots contra 2, davant de CCOO.

De mica en mica, amb humilitat, molt de treball i honestedat, anem sumant i avançant!!