Comunicat sobre la recent victòria contra les cessions il·legals de treballadores i treballadors a l’empresa ATOS.

El passat 18 d’octubre, rebíem la notificació per part de la Inspecció de Treball en relació a la reclamació que va presentar fa uns mesos la secció sindical de la COS a l’empresa ATOS contra la pròpia empresa ATOS IT SOLUTIONS and SERVICES IBERIA SL i contra l’empresa client CAS TRAINING SL, per cessió il·legal de treballadores i treballadors, en la qual se’ns hi donava la raó, reconeixent que havia existit una cessió il·legal de treballadors per part d’ATOS a CAS TRAINING, contravenint el que indica el propi Estatut dels Treballadors al seu article 43.1., indicant-se l’alçament d’acta per infracció molt greu d’acord a la LISOS – Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social contra ambdues empreses, la pròpia ATOS i CAS TRAINING.

Aquesta és una victòria d’una gran transcendència, ja que la cessió il·legal de treballadores i treballadors entre empreses ha esdevingut una pràctica més que habitual, no només en empreses del sector tecnològic i/o de les telecomunicacions, si no també en altres sectors amb, per exemple, una molt major sinistralitat laboral (com per exemple a la construcció o al manteniment industrial).

Així, i d’acord a la darrera contrareforma laboral, expressada en la darrera modificació de l’Estatut dels i les Treballadores del 2015, al ja esmentat més amunt article 43.1, la contractació de treballadors per a cedir-los temporalment a una altra empresa, només podrà realitzar-se per part d’Empreses de Treball Temporal legalment autoritzades per a tal efecte. Malgrat tot, doncs, es comprova com:

  1. Una més de les fonts de precarietat és la cessió il·legal de treballadores i treballadors entre empreses. Per això, des de la COS creiem que aquesta resolució i sanció de la Inspecció de Treball-ITSS és d’una enorme rellevància, ja que les seccions sindicals de les empreses client podran denunciar en nom dels i les treballadores a la ITSS.
  2. Donada la gran rellevància d’aquesta qüestió, és primordial saber quan cometen aquesta il·legalitat les empreses. És a dir, com saber si estem en cessió il·legal?.
    1. els espais, els medis o les eines de treball els posa l’empresa del client;
    2. el client és el que ens dóna directament la feina sense passar per un supervisor de l’empresa que ens té contractats;
    3. el client organitza la nostra feina com, per exemple, les nostres pròpies vacances.
  3. Tot açò, per a què?: Doncs perquè si denunciem, podem escollir passar a ser plantilla del client, amb el salari del client i amb contracte indefinit.

En resum. Normalment la majoria de les RLT (representants legals dels i les treballadores, des del sindicalisme oficialista), passen dels problemes dels i de les treballadores subcontractades. Per contra, a ATOS, des de la COS, no només no hem passat d’aquests companys, si no que ho hem fet molt conscientment, atenent a què legalment els treballadors en cessió podrien ser de plantilla, per justícia social i per solidaritat de classe. Així doncs, la secció sindical de la COS a ATOS els representa com a qualsevol altre treballador de l’empresa. Totes i tots som companys. Totes i tots fem sindicat.

Ara els afectats que vulguin ser plantilla d’ATOS (en aquest cas), haurien de presentar en el seu propi nom una demanda als Jutjats corresponents, per garantir una acció legal més directa. Així doncs, i en qualsevol cas, tot s’haurà de fer degudament assessorat. Per a això està també el sindicat.

Organitzeu-vos. Animeu-vos i denuncieu. Juntes lluitem, i lluitem per guanyar-hi!

Barcelona, Països Catalans, novembre de 2019