En aquesta empresa d'Onda (la Plana Baixa), 14 treballadores deixen de dependre d'una ETT per incorporar-se a plantilla.

Els afiliats i afiliades de la COS a l'empresa Ònix després de 4 dies de negociacions hem aconseguit que 14 companys i companyes, entre ells un company que està afiliat al sindicat, deixen de formar part dels esclavistes de l'Empresa de Treball Temporal que els cedia com a mà d'obra a l'empresa i els incorporen a plantilla.

Que la majoria de la representació laboral estiga en mans del Sindicat Independent, creat instrumentalment per l'empresa, no ha sigut un impediment perquè des de la lluita sindical hàgem incorporat a plantilla 14 companys i companyes.

Així doncs, ens reafirmem en la nostra lluita per la defensa dels drets, interessos i legitimes aspiracions dels treballadors de la nostra empresa, de La Plana, dels Països Catalans i de la resta del món. Seguim amb la construcció del sindicalisme de classe i feminista als Països Catalans.