La vaga del 6 de setembre ha estat un èxit, tenint en compte els serveis mínims abusius del 30% (el 100% dels membres dels departaments de valencià, en molts casos) imposat per la Conselleria d'Educació, cosa que no havia passat mai, ni en els temps del PPCV.

Es calcula la participació en un 72% sobre el 70% de plantilla del professorat que podria fer vaga, a més del fet que una gran part del professorat en serveis mínims hauria optat per la vaga. A tall d'exemple, cal dir que molts professors exhibiren un cartell en què es deia: "Estic en serveis mínims a contracor".

La solidaritat de molts examinands, que també són docents, es manifestà en mostres de suport. El professorat féu els seus propis piquets informatius repartint informació sobre les raons de la vaga, fins i tot dins les aules on s'examinava.

L'incompliment dels serveis mínims comporta una falta administrativa molt greu i pot donar lloc a expedient. L'administració educativa valenciana ha pretés boicotejar la vaga i no ho ha aconseguit. És evident que amb aquests serveis mínims abusius pretenia rebaixar el percentatge de participació i l'estadística sobre el total del professorat. Caldrà estudiar un recurs contra eixos serveis mínims imposats.

Efectes de la vaga:

Retard en l'administració de les prop de 3000 proves, tant de de valencià (nivell C2, al qual opta la major part de l'alumnat valencià), com d'anglés (nivell B1).

Impugnacions anunciades per part de l'alumnat d'anglés per aquest retard o la no comprovació de la identitat dels examinands i de l'obertura de les caixes segellades dels exàmens que poden invalidar la realització de les proves de certificació unificades (PUC)

Proves orals de valencià i anglés, que s'havien de fer simultàniament, ajornades per manca de professorat.

Què demanàvem i demanem els docents d'EOI:

– Que la Conselleria sega a negociar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l'ensenyament, greument perjudicades per unes instruccions d'inici de curs imposades unilateralment.

– Que es revertisquen les retallades en personal docent dels departaments més afectats i en els contractes a temps parcial del professorat interí.

– Que la càrrega horària i de treball de tots i totes les treballadores docents no afecte la planificació i realització de la docència, que queda en segon lloc quan es prima la funció d'"examinador en massa".

– Que la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme tinga en compte els recursos humans reals abans de fer anuncis estrella com el PIALP (Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat), que pot esdevenir un reciclatge forçós i improvisat en la major part de casos.

EL PROFESSORAT DE LES EOI VALENCIANES CONTINUEM EN LLUITA!

La vaga ha demostrat que podem unir-nos i estem disposats a mobilitzar-nos per impedir que les noves instruccions d'inici de curs es consoliden i empitjoren encara més les nostres condicions de treball.

Però res no ha canviat encara, queda tot per aconseguir.

• Cal que en tots els centres de treball es convoquen assemblees sobiranes per decidir com continuem la mobilització fins a obligar a negociar a la Conselleria.

• Cal que al Comité de Vaga hi haja representants triats de totes les assemblees de centre, perquè les coordinen realment i ens representen a tots en les possibles negociacions. Hem de guanyar!