La Coordinadora Obrera Sindical convoquem vaga general a Catalunya, el 3 d'octubre, contra la nova onada repressiva i contra la retallada de drets laborals i socials dels treballadors i les treballadores de Catalunya.

Durant les darreres setmanes desenes de centres de treball han rebut la intervenció de diferents membres dels cossos repressius de l'estat, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil.

En uns supòsits els treballadors i les treballadores hem vist com es pretenia accedir als nostres centres de treball i, en d'altres, com es controlava l'accés a aquests, i com fins i tot, en alguns casos, s'hi accedia sense ordres judicials. Des del sector de les arts gràfiques, de la logística i el transport, enviament de correu postal, i passant pel sector públic, hem vist com actuacions dels cossos repressius de l'estat alteraven el normal funcionament de la vida laboral de milers de treballadors i treballadores de Catalunya.

Al respecte, hem de recordar que alguns treballadors i treballadores han patit controls dels seus vehicles, les seves pertinences i les seves eines de treball, fet que sense un previ indici de criminalitat suposa una clara vulneració dels seus més elementals drets fonamentals de llibertat ideològica, llibertat d'expressió, intimitat i integritat física. Sens dubte, les intervencions de les quals estem essent objecte els treballadors i treballadores no garanteixen el normal funcionament de l'activitat laboral, alhora que han suposat una greu infracció de la normativa preventiva i estan generant un patiment psíquic que mai es pot acceptar en la prestació de serveis laborals. Hem de recordar que són drets laborals -i, per tant, extensibles a les treballadores i els treballadors del sector privat i de la funció pública-: la integritat física i una adequada política de seguretat i higiene; el respecte a la intimitat i la consideració deguda a la dignitat, i el dret a l'ocupació efectiva. Tots aquests drets no s'estan garantint en l'actual moment i estan essent sistemàticament vulnerats.

No podem sinó concebre aquest nou atac als drets i llibertats dels treballadors i les treballadores de Catalunya com una volta de clau més de la deriva antiobrera més virulenta de l'estat espanyol, que és hereva de les reformes laborals dels anys 2011 i 2012, així com de les posteriors modificacions legals que afecten l'Estatut dels Treballadors, la Llei General de la Seguretat Social, l'aprovació de la Llei Mordassa i la reforma del Codi Penal. Una constant precaritzadora de les condicions laborals de la classe treballadora, que ataca ara novament drets fonamentals i llibertats públiques, i contra la que ja hem lluitat a les vagues generals de 27 de setembre de 2010, 27 de gener de 2011, 29 de març de 2012 i del 14 de novembre de 2012.

Aquesta gravíssima situació de vulneració de drets laborals i socials de les treballadores i treballadors de Catalunya guanyats a cop de lluita va catapultar-nos a iniciar contactes amb la resta de sindicats de l'esquerra sindical i altres moviments polítics i socials a fi i efecte de valorar en el menor temps possible una contundent resposta social des del sindicalisme combatiu.

Els sindicats IAC, CGT, I-CSC i COS vam coincidir en la necessitat de donar una resposta contundent en clau de convocatòria de vaga general i el sindicat CNT també s'ha unit a aquest clam. Els moviments socials i polítics que han participat dels espais de decisió dels que ens hem dotat aquests dies també ens van transmetre de forma majoritària el seu suport a la convocatòria d'una vaga general a Catalunya.

Per aquest motiu, l'esquerra sindical i els moviments socials i polítics que ens donen suport, hem decidit convocat vaga general a Catalunya el 3 d'octubre de 2017. No quedarà impune cap agressió a la classe treballadora i seguirem treballant al carrer i als centres de treball colze a colze per la defensa dels drets i llibertats i dels nostres interessos de classe.

Perquè ens sobren els motius, vaga general a Catalunya a partir del 3 d'octubre. Visca la lluita de la classe obrera!

Dubtes i respostes sobre l'exercici del dret a vaga

· La teva empresa no et pot acomiadar per no anar a treballar durant una convocatòria de vaga. Fer vaga és un dret fonamental i l'acomiadament és NUL.

· No és necessari ni obligatori que avisis amb antelació que no aniràs a treballar durant els dies que hi ha convocada una vaga. De fet, és recomanable no fer-ho: com menys informació tingui l'empresa, menys capacitat haurà de preveure els seus efectes. La seva debilitat és la nostra fortalesa.

· El teu responsable no té dret a obligar-te que li diguis si aniràs a treballar o no. Pot considerar-se coacció i és denunciable.

· La teva empresa no pot substituir-te al teu lloc de treball durant els dies que facis vaga per cap treballador/a, sigui de dins de l'empresa o de fora.

· L'empresa només et pot obligar a treballar si ha de prestar serveis mínims a la comunitat i tu ets una de les persones assignades per complir-los.

· Només han de tenir serveis mínims aquelles empreses que presten serveis públics i essencials per a la comunitat. Només l'autoritat laboral és qui decideix quines empreses han de tenir serveis mínims. No ho decideix l'empresa.

· Si la teva empresa incorre en qualsevol infracció, no dubtis a recórrer a la Inspecció de Treball o al Jutjat per vulneració del dret de vaga.

· La Caixa de Resistència és una bona eina per recuperar la retribució que l'empresa et descomptarà: el salari dels dies de vaga i la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Objectius de la caixa de resistència

· Donar cobertura a despeses ocasionades per casos repressius, siguin laborals, penals, civils o administratius.

· Donar cobertura econòmica a partir del tercer dia de vaga als i les vaguistes d'empreses o sectors que considerem estratègics.

Número de la caixa de resistència solidària amb la vaga general:
ES14 3025 0011 7414 0007 1816