Comunicat de la secció sindical de la Coordinadora Obrera Sindical a l’empresa Emergia CC (Telemàrqueting):

Tal com ja havíem informat el dijous 3 de maig de 2018, les i els representants del comitè de vaga (les i els representants de la secció sindical de la COS) vam assistir a l’acte de conciliació convocada pel TLC (Tribunal Laboral de Catalunya) que és l’organisme on comuniquem la convocatòria de vaga.

El TLC va citar als representants de l’empresa i també al comitè de vaga per intentar conciliar postures (com és habitual).

En aquesta reunió s’han repassat punt a punt els incompliments de conveni per part de l’empresa que indiquem com a motius de la vaga, tal com ens havien comunicat les treballadores. L’empresa ha hagut d’assumir davant el tribunal laboral que s’ha estat incomplint conveni reiteradament durant molt temps, i que assumien que aquesta situació havia generat un malestar amb els treballadors. Malestar que, com hem volgut deixar clar, no s’ha resolt amb reunions clandestines ni amb acords que no disposin de l’aprovació dels mateixos treballadors, i prova d’això és que estàvem allà.

Així doncs, i coneixent la intenció dels treballadors i treballadores de secundar la vaga, l’empresa ha posat damunt de la taula la voluntat total de resolució efectiva als objectius marcats per les treballadores i treballadors. Això s’ha materialitzat en un compromís davant del tribunal laboral competent que detallem a continuació, sent així que abans del 18 de maig hem de mantenir una nova reunió entre ambdues parts per ratificar el COMPLIMENT del mateix i la confirmació o no que els i les treballadores estan conformes.

L’empresa s’ha compromès davant del tribunal laboral a donar estricte COMPLIMENT als PVD‘s i descans de conveni, i publicació d’horaris en el termini legal estipulat. Comuniquem que, en tant això ja s’hauria d’estar realitzant, si existeixen cas en què no es realitzi, ens ho comuniqueu immediatament, doncs tal com hem acordat, la COS repassarà diàriament que aquests punts i els següents s’estiguin complint correctament fins al normal funcionament del servei.

Quant a l’hora de regulació en dies de lliurança, la direcció s’ha compromès a regular els casos que així s’hagi donat, tal com marca la llei, compensant l’excés de jornades realitzat anualment.

Un dels temes estrella de la mediació era el de les hores complementàries pendents de cobrar, que com l’empresa mateixa ha reconegut davant el tribunal laboral, ha vingut sent una pràctica habitual que ha acumulat una gran quantitat de reclamacions, que ja sumades al mal funcionament habitual de les nòmines en la companyia, han perjudicat encara més al treballador. Així doncs, l’empresa s’ha compromès a realitzar l’abonament de les hores complementàries pendents en la nòmina del mes de maig.

Quant a les vacances i la falta de formació efectiva, amb el compromís de l’empresa de posar al dia aquests punts també, s’ha acordat una pròxima reunió abans del 18 de maig a la qual s’analitzarà el COMPLIMENT del conveni.

Així doncs, després de sis hores de reunió, s’ha signat un acord amb l’empresa en el qual la mateixa es compromet a complir amb el conveni que no és ni més ni menys el que hauria d’estar fent ja.

Volem aclarir que encara que la COS hagi estat la que ha assistit a aquesta reunió, el mèrit TOTAL i absolut que l’empresa hagi arribat a aquest punt, preocupadíssima per si es realitza una vaga i assumint que havien de complir la llei immediatament, és VOSTRE, i això ha estat possible gràcies al fet que els treballadors havíeu decidit anar a la VAGA com a mesura de pressió.

Per últim, vist que l’acord compleix amb totes les demandes realitzades pels treballadors, el comitè de vaga ha decidit POSPOSAR la VAGA a expenses del COMPLIMENT total i absolut de l’acord de manera immediata. En haver estat d’impossible sotmetre aquesta decisió a assemblea de treballadors, creiem imprescindible convocar una assemblea d’urgència de Vueling, perquè els treballadors siguin els que ratifiquin o revoquin aquesta decisió segons l’acceptació o no de l’acord.

Assemblea a Barcelona – Dilluns 7 de maig, a les 13.00  h (a la porta)
Assemblea a Terrassa – Divendres 4 de maig, a les 14.00 h (es manté a la porta)

Organitzades recuperem els nostres drets.