L”empresa (UGT) ha donat a signar un document als 150 treballadors d’Orienta Andalucía on, efectivament, se’ls obliga a treballar 4 hores més a la setmana i on renuncien a la compensació econòmica per aquest canvi laboral. Tampoc se’ls compensa amb temps de lliure disposició. Si no es signa aquest document l’empresa amença amb retornar la subvenció del programa Orienta i tothom al carrer. Una altra condició ha estat que signin tots els treballadors, si un sol no ho fa, compliran la seua amenaça.

Així, UGT, com a empresa, ha esta de les primeres en aplicar la Reforma Laboral (que tant critiquen) perquè l’Acord Marc que han fet signar no ha estat pactat ni amb els  representants sindicals ni per les seves coordinadores.

La secció sindical regional es nega a signar aquest acord marc perquè no respecta els acords als que van arribar i es obvia completament el conveni col·lectiu de treballadors d’UGT (fixes-discutínues).

És interessant saber el que aquest sindicat està fent, aplicant la reforma laboral, abans de la concentració del dia 29, on UGT també convoca en contra de la RL.

Comunicat que ens han fet arribar els companys del programa Orienta Andalucía.