Pàgina en preparació.

 

Altres mesures contra la crisi… Els estats espanyol i francès, a la caça de les persones migrants.

Contacte: immigracio-cos@sindicat-cos.org