Es convoquen piquets informatius a Barcelona, el 28 de juny a La Màquinista i el 10 de juliol al departament de treball.

Fa just uns dies vam anunciar la constitució d'una secció sindical de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) a l'empresa Carber Maquinista SL, una franquícia de la multinacional McDonald's ubicada al Centre Comercial La Maquinista de la ciutat de Barcelona.

 

 

 

Un cop constituïda la secció sindical aquesta inicia la seva activitat amb la convocatòria d'una concentració dissabte 28 de juny, a les 13.30 h, per demanar la readmissió del company Àlex, treballador de la franquícia de Mc'Donald's, Carber Maquinista SL, que ha estat acomiadat (tenint com a data per a l'acte de conciliació administrativa el dijous 10 de juliol).

Per altra banda, els i les treballadores organitzades demanen la solidaritat de la clientela envers les reclamacions de la secció sindical, que són les següents:

· Volem conciliar l'horari laboral amb la vida familiar. No volem canvis d'horaris sobrevinguts i arbitraris.

· Volem tenir zones de descans i lavabos habilitats pel seu ús correcte

· Volem material de treball en bon estat per tal d'evitar patir cremades i altres riscos per la nostra salut.

Secció Sindical de la COS a Carber Maquinista SL (franquícia de Mcdonald's)

cos.mcdonalds@gmail.com / facebook.com/cos.mcdonalds / @COSMcDonalds