En relació a les reunions que CCOO ha fet durant el 7 de novembre, des de la Sectorial Socioeducatiu i del Lleure de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) volem fer arribar les següents apreciacions a totes les treballadores del sector:

· Tot i anar tard, valorem positivament aquestes darreres passes que està fent un dels dos sindicats negociadors.

· Aquestes reunions, però, no haurien de basar-se en un simple trasllat d’informació; cal generar les eines necessàries perquè aquesta informació sigui debatuda i treballada col·lectivament.

· Apostem fermament per la unitat d’acció de les treballadores i entenem que aquesta no passa per la taula de negociació. La unitat passa necessàriament per la democratització del procés i per una participació horitzontal del conjunt de les treballadores del sector.

· La nul·la mobilització del sector no ens permet negociar amb garanties. Ens cal fermesa i capacitat de reacció davant la Patronal.

Per tot plegat, des de la COS plantegem:

1. Transparència. És urgent generar mecanismes de socialització de la informació; només així ens enfortim.

2. Debat. Necessitem espais regulars amplis de debat i discussió sobre el procés de negociació del Tercer Conveni Col·lectiu.

3. Consens. L’organització d’un Congrés de Treballadors i Treballadores del Lleure Educatiu i Sociocultural que ens permeti debatre, acordar i aprovar quin model de conveni volem.

4. Mobilització. No pot haver-hi negociació sense una mobilització planificada.

5. Complicitat. Cal un treball permanent amb tota la comunitat socioeducativa que ens situï i ens dignifiqui.

6. Educació Popular. L’alliberament personal i col·lectiu passa per una revisió crítica constant de les nostres pràctiques i mètodes que ens permeti transformar la realitat.

7. Classe Obrera. La lluita pel Conveni Col·lectiu no és res més que una altra expressió de la lluita de classes.

COS lleure
www.coslleure.wordpress.com
facebook.com/cos.lleure
twitter.com/CosLLeure
lleure@sindicatcos.cat