El passat 19 de desembre de 2012 es celebrava el judici, per denuncia de la Direcció de TMB, contra els treballadors d’autobusos Saturnino Mercader i Josep Garganté.

Pots conèixer els motius del judici en el vídeo realitzat pel moviment 15M TV:

Finalment, i després de quatre anys des de que es va iniciar la denuncia de la Direcció de TMB, la sentencia del Jutjat Penal nº3 absol als dos treballadors.

Pots llegir aquí la sentencia: DocExp 2012-134 15-01-2013

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), un cop coneguda la sentencia, exigim:

-El perdó public de la Direcció de TMB cap al conductor, Manuel Casado, que va patir l’abús d’autoritat i que Mercader i Garganté van denunciar públicament.

Se li han de restituir a Manuel Casado els 15 dies de sanció sense feina i sense sou que se li van aplicar.

Així mateix, la Direcció de TMB també ha de demanar perdó públicament als companys Mercader i Garganté per un procés que ha comportat 4 anys de repressió sindical.

-Saber quants milers d’euros públics s’ha gastat la Direcció de TMB en pagar al Bufet d’advocats Garrigues, notaris, compra d’ordinador, taxis i lloguer de local que han suposat aquests 4 anys de procés contra els companys Mercader i Garganté.

-Aturar definitivament la política repressiva de la Direcció de TMB contra els treballadors i treballadores de l’empresa.

Recordem que el membre de l’equip directiu va reconèixer al judici que en cap moment la Direcció li havia demanat explicacions u obert expedient sancionador per donar l’ordre en reiterades ocasions de “provocar” a un conductor, per poder-lo sancionar de manera més greu.

S’ha d’acabar la impunitat de la Direcció.

Més informació:

costb.wordpress.com

Josep Garganté: 669 17 19 57

 

Resum dels fets:

El 22 de juliol de 2008 un conductor d’autobusos de TMB de la cotxera Pablo Díez va ser víctima d’un cas d’abús de autoritat per part d’un Cap de Línia (Fernández) amb la col·laboració de dos comandaments (Ramirez i De Haro), que va acabar en un expedient disciplinari i 15 dies de suspensió de feina i sou per al treballador.

Gràcies a una gravació que algú va “penjar” a Internet es va poder descobrir tot:
http://acosolaboralentmb2.podbean.com/

Pots llegir tota la història en aquest enllaç: http://rojoynegro.info/sites/default/files/IMG/pdf/76.pdf

Quatre anys després, la Direcció de TMB demana 2 anys de presó per als companys Mercader i Garganté que van denunciar aquest fet per “suposadament” atacar la intimitat i l’honor del cap de línia i els comandaments al fer referència a la gravació durant una roda de premsa.

A la gravació penjada a Internet es pot escoltar una discussió entre un comandament i un conductor en la qual el primer provoca de mala fe al segon per acabar imposant-li una sanció de 15 dies de suspensió de treball i sou.
Als pocs dies que es produís el cas d’abús d’autoritat, la CGT d’autobusos de TMB va convocar una roda de premsa on Saturnino Mercader, com a President del Comitè d’empresa, Josep Garganté, com a portaveu de la CGT i Manuel Casado, el treballador sancionat, van donar la seva opinió sobre el cas i demanaven a la Direcció de TMB que prengués les mesures corresponents.

A continuació, la Direcció de TMB informava que les mesures que prendria serien sancionar als companys Mercader i Garganté amb 4 mesos de feina i sou i impulsaria un judici penal.

Pel que fa a la denuncia laboral, els companys van guanyar el judici, encara que el Tribunal Superior de Catalunya va demanar al Jutge que tornés a dictar sentencia, sent aquesta contraria als interessos dels treballadors i un cop més recorreguda.

Tanmateix, en relació al judici penal, la fiscalia ha demanat finalment 18 mesos de presó i 18 mesos de multa a raó d’una quota diària de 12 euros amb la responsabilitat personal subsidiària en cas d’impagament, mentre que la Direcció de TMB puja el llistó i demana 2 anys de presó i una multa de 12 mesos amb una quota diària de 18 euros, i responsabilitat personal subsidiària en cas d’impagament de 6 mesos de privació de llibertat.

Recordem-ho, es demana a dos treballadors una pena de 2 anys de presó per realitzar una roda de premsa. Ni més, ni menys.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) d’autobusos de TMB denunciem públicament la hipocresia de la Direcció de TMB que no només no ha sancionat aquest cas d’abús d’autoritat d’un directiu, sinó que a més està “linxant” a dos treballadors, un afiliat a la CGT i l’altre a la COS, que simplement van dur a la pràctica els acords assolits per part de la seva secció sindical en aquell moment i fent la seva feina com a representants dels treballadors/es, que és denunciar qualsevol tipus d’abús contra un treballador/a.

La sentencia, finalment, ha sigut absolutoria per Saturnino Mercader i Josep Garganté