El professorat d'EOI constituït en assemblees arreu del País Valencià (2/9/2017) ha decidit convocar una vaga el dimecres 6 de setembre de 2017, de manera que no s'administraran les proves unificades de certificació dels nivells C2 de valencià ni de B1 d'anglés.

Això obliga l'administració a seure a negociar sobre condicions laborals i reduccions per direcció de departament, coordinacions i reduccions dels contractes en règim d'interinitat

Els serveis mínims establerts seran coberts per les direccions de les escoles oficials d'idiomes valencianes. El professorat tindrà una participació activa i informarà l'alumnat de les raons per les quals es fa vaga.

Si una sola EOI no administra aquestes proves unificades convocades per la Conselleria d'Educació (convocatòria extraordinària), cap escola pot administrar les proves que s'han d'obrir simultàniament davant de l'alumnat des d'Oriola a Castelló.

No hem vist una millora en les condicions laborals del professorat d'EOI en els dos anys de govern del 'Botànic', ni una reversió de les retallades en plantilles, especialment greus en departaments com els de valencià, reduïts a un sol professor/a en molts casos i, a vegades, sense reducció per direcció del departament.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical – COS reunida en les II Jornades d'Ensenyament dels PPCC a Carcaixent (2/9/2017) adduïm aquestes raons:

· Sobreexplotació laboral del professorat. Els mateixos mitjans humans i recursos materials per a convocatòries cada vegada més massives d'alumnat (especialment de valencià i anglés)

· Manca de suport i de temps per a la realització de les proves de juny i setembre.

· Terminis inassumibles en molts casos per als redactors de les PUC (proves unificades de certificació) amb una reducció de càrrega docent mínima.

· Publicació il·legal d'uns "aclariments" a les instruccions d'inici de curs (DOGV 30/6/2017) sense negociació en mesa sectorial, que canvien significativament les condicions laborals del professorat (menor reducció per direcció del departament, coordinacions i, com a conseqüència, reduccions horàries dels contractes en règim d'interinitat).

· Publicitat enganyosa, per part de la Direcció General de Política Lingüística (Levante EMV 5/7/2017) d'una ampliació i millora de l'oferta en les EOI, a costa del deteriorament de les condicions laborals dels treballadors i de les treballadores de l'ensenyament (cursos formatius, monogràfics, PIALP…)

· Promoció d'un fals "plurilingüisme" que aparca la immersió lingüística en llengua catalana o reciclatge forçós i improvisat del professorat en valencià i anglés, sense garanties ni fiabilitat.

Per la millora de les condicions laborals i educatives. Per una vertadera normalització de la llengua catalana al País Valencià. Demanem la dimissió dels alts càrrecs de la conselleria d'educació i de la direcció general de política lingüística. Totes a la vaga!

Secció d'educació de la COS de l'Horta i la Ribera del Xúquer