Les mobilitzacions de les treballadores de l’empresa TENO a Salou aconsegueixen acabar amb la temporalitat de la plantilla.

Els contractes temporals s’han acabat a la plantilla que l’empresa TENO MENJADORS SL té a l’Escola Elisabeth de Salou (el Tarragonès). Aquesta ha estat la primera victòria de la secció sindical de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) en aquest centre de treball. El dimarts 21 de maig la supervisora de l’empresa va lliurar els nous contractes fixes discontinus a les quatre treballadores afectades. S’acaba així amb la temporalitat a la plantilla, una pràctica que en aquest cas vulnerava la legalitat, i que l’empresa havia començat a adoptar des del curs passat, posant per excusa la crisi econòmica. Aquesta reivindicació havia estat comunicada formalment a l’empresa i posteriorment, en no haver-hi voluntat de parlar-ne, denunciada a Inspecció de Treball.

La secció sindical va plantejar a l’empresa, poc després de la seva constitució, un programa de reivindicacions basades en cinc punts. Entre aquests hi figuraven l’acabament de la temporalitat, però també la readmissió de la Mireia (companya acomiadada per promoure la vaga del 29 de març), l’actualització del plus de transport, i que es deixin de descomptar els dies de lliure elecció de l’escola. Aquesta darrera condició laboral, que vulnera els contractes de la plantilla, també està denunciada a Inspecció de Treball i s’espera que es resolgui en breu.

La COS vol cridar l’atenció a totes les treballadores de l’educació en el lleure, un sector que ocupa majoritàriament persones joves i dones, i que en molts casos pateix unes condicions cròniques de precarietat (treballar sense contracte, temporalitat, salaris baixos, jornades curtes…). Moltes d’aquestes condicions vulneren obertament la legalitat i és molt fàcil millorar-les. Cal informar-se, organitzar-se, reivindicar i denunciar.

La COS va constituir-se com a secció sindical a la plantilla que TENO té a l’Escola Elisabeth poc després de la readmissió d’un dels seus treballadors, que també havia estat acomiadat per promoure la vaga del passat 29 de març de 2012. Tot i aquesta petita victòria, la plantilla de TENO a Salou continua mobilitzada i exigint els seus drets. El proper dijous 23 de maig aniran a la vaga per continuar exigint aquestes millores, però també per fer pressió per a un nou conveni que dignifiqui les treballadores del lleure.