València – Barcelona (Països Catalans), 12 d’agost de 2011

SINDICAT: COORDINADORA OBRERA SINDICAL
PAÍS: PAÏSOS CATALANS

A: Secretari general de les Nacions Unides, Sr. Ban Ki-Moon
Matèria: SUPORT A LA CAMPANYA INTERNACIONAL PER AL RECONEIXEMENT D’UN ESTAT PALESTÍ INDEPENDENT I SOBIRÀ AMB LES FRONTERES DE 1967 I AMB JERUSALEM ORIENTAL COM A CAPITAL.
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindicat per a l’alliberament de gènere, de classe i nacional dels Països Catalans, s’adhereix a la campanya internacional que la Federació Sindical Mundial, en continuïtat amb la seva solidaritat constant amb el poble palestí i la resistència d’aquest contra l’ocupació, ha llançat perquè sigui reconegut l’estat palestí amb les fronteres de 1967 i amb Jerusalem com a capital.
Ja és hora que es prenguin mesures importants per posar fi a l’ocupació israeliana i la barbàrie de l’exèrcit israelià.
El poble palestí pateix a causa de l’ocupació israeliana, l’ocupació dels territoris després de la guerra dels sis dies de 1967, el mur de separació construït per Israel, els atacs organitzats en contra de Cisjordània i la Franja de Gaza.
Fem una crida als governs perquè donin suport al reconeixement de l’estat palestí com a estat membre de l’ONU.
La COS fa seves les demandes de la FSM:

• La fi dels assentaments i la retirada de tots els colons que s’han establert més enllà de les fronteres de 1967.
• La demolició del mur de separació a Jerusalem.
• La concessió a tots els refugiats palestins del dret a tornar a les seves llars, sobre la base de les decisions pertinents de les Nacions Unides.
• L’eliminació de tota exclusió contra els palestins a Cisjordània i la Franja de Gaza.
• L’alliberament immediat dels presoners palestins i d’altres presoners polítics mantinguts a les presons israelianes.
• La retirada de l’exèrcit israelià de tots els territoris ocupats l’any 1967, incloent-hi els alts del Golan i la zona de Shebaa del sud del Líban.

EL SINDICAT COORDINADORA OBRERA SINDICAL EXPRESSA EL SEU SUPORT PLE A AQUESTA CAMPANYA.

Valencio – Barcelono (Kataluna Landaro), 12.an de aŭgusto 2011

SINDIKATO: COORDINADORA OBRERA SINDICAL
LANDO: PAÏSOS CATALANS

Al: Ĝenerala sekretario de la Unuiĝintaj Nacioj, S-ro Ban Ki-Moon
Temo: APOGO AL LA INTERNACIA KAMPANJO POR LA AGNOSKO DE PALESTINA ŜTATO SENDEPENDA KAJ SUVERENA KUN LA LANDLIMOJ DE 1967 KAJ KUN ORIENTA JERUSALEMO KIEL ĈEFURBO.
La Coordinadora Obrera Sindical (COS), sindikato por la genra, klasa kaj nacia liberigo de la Kataluna Landaro, aligâs al la internacia kampanjo, kiun la Tutmonda Sindikata Federacio, daŭrigante sian konstantan solidarecon kun la palestina popolo kaj ĝia rezistado kontraŭ la okupacio, iniciatis, por ke estu agnoskata la palestina ŝtato kun la landlimoj de 1967 kaj kun Jerusalemo kiel ĉefurbo.
Estas tempo, ke oni faru gravajn aranĝojn por finigi la israelan okupacion kaj la barbarecon de la israela armeo.
La palestina popolo suferas kaŭze de la israela okupacio, la okupacion de la teritorioj post la sestaga milito en 1967, la disigan muron konstruitan de Israelo, la organizitajn atakojn kontraŭ Cisjordanio kaj la Strio de Gaza.
Ni alvokas la registarojn, por ke ili apogu la agnoskon de la palestina ŝtato kiel membroŝtato de la UN.
La COS eĥas la postulojn de la TSF:
• Fino de israelaj kolonioj kaj retreto de ĉiuj kolonoj setligintaj trans la landlimoj de 1967.
• Malkonstruo de la disiga muro en Jerusalemo.
• Agnosko por ĉiuj palestinaj refuĝintoj de la rajto reveni hejmen, surbaze de trafaj decidoj de la Unuiĝintaj Nacioj.
• Forigo de ĉia ekskludo kontraŭ la palestinanoj en Cisjordanio kaj la Strio de Gaza.
• Tuja liberigo de palestinaj malliberuloj kaj aliaj politikaj malliberuloj tenataj en israelaj malliberejoj.
• Retreto de la israela armeo de ĉiuj teritorioj okupitaj la jaron 1967, inkluzive de la Golanaj Altaĵoj kaj la zono de Shebaa de la sudo de Libano.

LA SINDIKATO COORDINADORA OBRERA SINDICAL ESPRIMAS SIAN PLENAN APOGON AL ĈI TIU KAMPANJO.

València – Barcelona (Catalan Countries), 12th august of 2011

TRADE UNION: COORDINADORA OBRERA SINDICAL
COUNTRY: CATALAN COUNTRIES

To: General secretary of United Nations, Mr. Ban Ki-Moon
Subject: SUPPORT THE CAMPAIGN FOR THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF A INDEPENDENT AND SOVEREIGN PALESTINIAN STATE, THE BORDERS OF 1967 AND EAST JERUSALEM AS CAPITAL.
The Coordinadora Sindical Obrera (COS), trade union for the gender, class and national liberation of the Catalan Countries, adheres to the international campaign that World Federation of Trade Unions, in continuity with their constant solidarity with the Palestinian people and resistance against this occupation, launched to get the recognition of Palestinian state with 1967 borders and Jerusalem as capital.
It is time to take important measures to end Israeli occupation and barbarity of the Israeli army.
The Palestinian people is suffering because of the Israeli occupation, the occupation of the territories after the Six Day War of 1967, the separation wall built by Israel, the organized attacks against the West Bank and Gaza Strip.
We call on governments to support the recognition of a Palestinian state as a UN member state.
COS concurs with the demands of the WFTU:
• The end of the settlements and the withdrawal of all settlers who have established beyond the 1967 borders.
• The demolition of the separation wall in Jerusalem.
• Granting all the Palestinian refugees right to return to their homes, on the basis of relevant decisions of the United Nations.
• Removing of any exclusion against Palestinians in the West Bank and Gaza Strip.
• The immediate release of Palestinian prisoners and other political prisoners held in Israeli jails.
• The withdrawal of Israeli forces from all territories occupied in 1967, including the Golan Heights and the Shebaa area of southern Lebanon.

THE TRADE UNION COORDINADORA OBRERA SINDICAL EXPRESSES ITS FULL SUPPORT TO THIS CAMPAIGN