La Coordinadora Obrera Sindical ens solidaritzem amb els companys i les companyes del SAT, després que agents de la guàrdia civil hagen començat el desallotjament de Cerro Libertad.

Acabem de rebre amb una profunda consternació la notícia del desallotjament per part d’agents de la guàrdia civil de la finca Cerro Libertad. Aquesta finca abandonada fa temps per les forces especulatives del capital financer havia esdevingut un projecte d’economia cooperativa gestionat directament pels treballadors i treballadores del camp.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) traslladem als companys i companyes del SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, un missatge de solidaritat. La nostra resposta de classe a les agressions del capital i les seues forces d’opressió sempre serà la solidaritat, l’organització i la lluita per unes condicions de vida i de treball dignes.

Des de Marinaleda fins a Cerro Libertad, tot resseguint una llarga història d’ocupacions, el proletariat andalús sempre ha sabut organitzar-se per fer front a l’atur i la precarietat imposats pel capital.

Per cada pam de terra desallotjada, n’ocuparem cent més. Per la terra i el treball, solidaritat amb Cerro Libertad!