Comunicat de la sectorial d’Acció Social de la Coordinadora Obrera Sindical @COS_AccioSocial

El passat 26 de Març, el conseller d’Educació Josep Bargalló, anunciava que el curs escolar es reprendrà telemàticament després de les vacances de Setmana Santa. Des de la Sectorial d’Educació de la COS, ja s’ha manifestat el rebuig per les mesures adoptades, deixant en evidència que no corresponen a la realitat que viu l’alumnat i les seves famílies a les escoles públiques catalanes.

“Una vegada més, tornem a carregar contra la mala gestió d’un Departament, que pensa més en com acabar el curs i que no se li solapen els terminis que no en lluitar contra la segregació escolar. És l’administració qui ha de garantir la igualtat d’oportunitats en tot l’alumnat, també en una situació sense precedents.”

Des de la COS Acció Social ens volem sumar a la denúncia de les companyes de la sectorial d’Educació. Des del sector social, a més, també volem posar el focus sobre les famílies amb infants amb Necessitats Educatives Especials i les professionals que hi treballen realitzant tasques de Suport Educatiu dins de l’aula.

La finalització del curs escolar telemàticament perjudicarà els infants amb NEE que fins ara han tingut el suport d’una especialista i la del professorat, oferint una educació especialitzada i individualitzada on es vetllava perquè l’infant pogués créixer acadèmicament i potenciar la seva autonomia. No és una novetat però, que les institucions i administracions públiques oblidin els col·lectius minoritaris posant per damunt els interessos econòmics i polítics, deixant palès que les mesures adoptades són insuficients, segregadores i només van dirigides a una part de la població que té facilitats per accedir-hi.

Tanmateix, aquesta situació no només afecta l’alumnat i professorat, sinó que també afecta les professionals especialitzades que treballen en els centres educatius. Moltes de les Tècniques en Integració Social no formen part de l’equip educatiu del centre o si en formen part, la majoria estan contractades per empreses externalitzades i no tenen reconeguda la seva categoria professional. Arran de la crisi de la Covid-19 i l’obligatorietat de tancar les escoles, les empreses i fundacions privades que gestionen aquest servei, han optat per acomiadar les treballadores o aplicar ERTOs. Aquesta situació agreuja encara més la precarització d’un sector que sempre ho ha estat: privatització de serveis essencials, contractes temporals, convenis de lleure i sous per sota del conveni que ens correspondria.

Les treballadores del sector social també volem remarcar que la desigualtat d’oportunitats de la infància i adolescència en la represa telemàtica no tan sols és degut a l’accés o no de les tecnologies. Els nens i nenes del nostre país viuen situacions familiars i de context molt diverses. Sovint amb presència de violència a la llar, sent víctimes i observant violència masclista, o dinàmiques familiars conflictives. També angoixes familiars i pròpies en relació amb manca d’aliments, infrahabitatge o por a la pèrdua del domicili. Aquestes situacions generen una desigualtat pel que fa a l’estabilitat emocional, social i familiar que permeti un marc favorable per afrontar el curs escolar telemàticament.

Exigim que la Generalitat de Catalunya garanteixi la igualtat d’oportunitats per tot l’alumnat, també pels que tenen Necessitats Educatives Especials. Que es facilitin els recursos necessaris a les famílies i al professorat per poder garantir una educació de qualitat i no segregadora i finalment, que es validi la professionalitat de les tècniques internalitzant el servei.