Es constitueix la secció sindical de la COS a Decathlon per combatre la massiva contractació temporal fraudulenta que perpetra l'empresa.

Decathlon no respecta els drets laborals més bàsics de les persones que treballen en aquesta empresa. A Decathlon, la majoria de treballadores són joves i no disposen d'experiència i formació sobre com defensar els seus drets laborals. Aquestes persones treballen en unes condicions precàries. Per tal de canviar la situació de precarietat es constitueix la secció sindical de la COS a Decathlon. Degut a què l'empresa no ha contestat la proposta de diàleg iniciada per la secció sindical, on es reclama una solució a la contractació fraudulenta, s'inicien un seguit d'accions com ara la convocatòria d'una vaga indefinida a partir de l'11 d'octubre, per tal d'aconseguir que Decathlon adeqüi els contractes temporals fraudulents a contractes indefinits tal com marca la legalitat.

Degut a què Decathlon España, S.A no respecta els drets laborals més bàsics de la gent que treballa en aquesta empresa, un grup de treballadores ha decidit crear la secció sindical de la COS (Coordinadora Obrera Sindical) a l'esmentada empresa.

A Decathlon la majoria de la plantilla que hi treballa són estudiats i joves i per tant, sense gaire formació sobre els seus drets laborals i amb molt poca experiència. Aquestes treballadores estan sent sotmeses a unes condicions de treball on la precarietat i la temporalitat són la tònica dominant.

Per tal de revertir aquesta situació i aturar aquestes pràctiques empresarials neix la secció sindical de la COS a Decathlon, per denunciar, entre d'altres, la massiva contractació temporal fraudulenta que deixa exclusivament en mans de l'empresa la durada de la relació laboral, així com la modificació constant d'horaris i la reduïda remuneració.

La secció sindical ha de servir per donar una possibilitat real a les treballadores d'organitzar-se i per a construir un model diferent de relacions laborals utilitzant totes les eines legals i sindicals de les quals disposem basat en el respecte pels drets laborals adquirits i per la lluita per conquerir-ne de nous, l'assemblearisme, l'autoorganització, el suport mutu, la informació i la formació, per avançar cap a l'emancipació de les treballadores.

Atès que Decathlon España, S.A. no ha contestat a la proposta de diàleg iniciada per la secció sindical de la COS, on es reclamava una solució col·lectiva a la massiva contractació fraudulenta, la secció sindical ha convocat una concentració el proper dimarts 8 d'octubre, a les 18.00 h al centre de treball que Decathlon té al Carrer Canuda, 20, de la ciutat de Barcelona, com a tret de sortida a la convocatòria de vaga indefinida, ja formalitzada, amb inici pel pròxim 11 d'octubre.

Com ja s'ha dit, Decathlon utilitza massivament un tipus de contracte temporal anomenat 'eventual per circumstàncies de la producció', un contracte que, per a poder ser degudament formalitzat, necessita, entre altres factors, que es produeixin, com diu el mateix nom del contracte, circumstàncies diferents en la producció ordinària a l'empresa. Tot i així, la normativa laboral estableix com a regla general la contractació indefinida i estableix, clarament, que els contractes temporals han de ser l'excepció a aquesta regla general.

La contractació temporal fraudulenta està totalment assumida i permesa a dins de l'Estat Espanyol, atès que l'organisme que hauria de vetllar per a què la contractació fos l'adequada, el Servicio Público de Empleo Estatal és inoperant, deixant a la classe treballadora en una situació de submissió total davant de les empreses per a què aquestes puguin fer i desfer com vulguin les relacions laborals.

Tot i això, la normativa laboral vigent estableix que els contractes temporals celebrats en frau de llei es presumeixen indefinits, amb totes les conseqüències legals inherents a aquesta presumpció. No obstant això, és clar que hem de ser les mateixes treballadores les que defensem i ampliem els nostres drets, i, per això, la secció sindical de la COS a Decathlon convoca aquesta concentració i aquesta vaga, per exigir que Decathlon adeqüi els contractes temporals fraudulents de les treballadores que així ho vulguin al contracte indefinit que legalment els hi pertoqui.

 

Concentració de suport a les treballadores de Decathlon
DIMARTS 8 D'OCTUBRE 18.00 H
Davant del Decathlon del Carrer Canuda, 20
BARCELONA