Murals als accessos de Sabadell la nit del 23 de febrer coincidint amb la Jornada de lluita en defensa dels serveis públics i dels drets i les condicions laborals de les seves treballadores.

muralscos23f2