En les últimes setmanes dues treballadores del SCAI (Servei d’Acollida als Immigrants) van ser acomiadades per la seva junta, sent una d’elles readmesa per la pressió feta, però tantmateix renunciant a la feina la coordinadora del mateix programa, per la dura situació que s’havia viscut les últimes setmanes per culpa de les decisions del consistori d’obrir-lo a concurs, i sentir-se ella mateixa acomiadada. Aquestes persones es dedicaven a gestionar l’acollida (tràmits, informació…) i al servei “SCAI cap enfora” (sessions de sensibilització per a escoles, tallers informatius en relació al fet migratori…), els serveis que ofereix l’entitat s’han reduït al servei d’informació i assessorament legal en estrangeria, i així mateix han afectat ja al programa de primera acollida, al programa d’acollida de sol·licitants d’asil i refugiats, al programa residencial SCAI-Emaús (el qual, sense alberg social a la ciutat i havent-se retirat tota subvenció pública, queda més que limitat) i l’acollida lingüística.

El SCAI, constituït el 1998 com a coordinadora d’entitats que ofereix serveis i atenció gratuïta a les immigrants de la ciutat, així com de municipis propers, gestiona l’atenció de més de 20.000 persones cada any, uns serveis que actualment intenten, les tres treballadores que hi resten en actiu,  mantenir en la seva màxima expressió.

Davant l’anunci de l’Ajuntament de retirar la subvenció dels 125.000 euros anuals que rebia el servei  i de reduir la seva tasca a un assessorament jurídic amb una dotació de 60.000 euros anuals que s’atorgarien a través d’un concurs públic negociat, les treballadores i voluntàries del SCAI van reunir-se per a fer una contraproposta en què renunciaven al 40% del seu salari a canvi de mantenir la plantilla i els serveis que ofereix l’entitat intactes.

En aquest sentit, denunciem l’actitud despòtica de l’Ajuntament de Sabadell, que havia anunciat que subvencionaria i mantindria el servei tal com darrerament havia funcionat, durant tres mesos mentre les negociacions i el debat dels grups municipals sobre el futur de l’entitat avançaven, així com la de la Junta del SCAI, que tirant pel dret, es personà al local de l’entitat a comunicar l’acomiadament immediat a dues treballadores. Denunciem també, l’actitud mantinguda per els sindicats CCOO i UGT, la qual ha estat donar l’esquena a un servei de suport tan important a Sabadell com l’SCAI, intentant treure’n el seu rèdit particular i deixant de banda a les milers de persones que cada any se’n veien beneficiades.

Per aquests motius, i davant l’amenaça que suposa per bona part de la població de la nostra ciutat que es veurà afectada en no tenir aquests suports, la territorial del Vallès de la COS, juntament amb més de 60 organitzacions i entitats de la comarca, hem constituït una Plataforma en defensa del SCAI. Així mateix, amb aquest comunicat ens solidaritzem amb les dues companyes que han perdut el seu lloc de treball, amb la resta de personal implicat amb l’entitat i amb totes aquelles persones afectades pel desmantellament del SCAI orquestrat per l’Ajuntament i per la Junta de l’entitat.

 

Estenem la solidaritat a les treballadores acomiadades.
Cap retallada més: oportunitats per a totes.
Coordinadora Obrera Sindical – COS, territorial del Vallès.