Sense educació de qualitat, ni democràcia ni futur laboral

Publiquem a sota el manifest, independent i amb tarannà unitari, que un seguit de treballadors i treballadores de l’ensenyament públic del País Valencià han posat en circulació per denunciar la situació actual de gravíssims retalls a l’ensenyament públic valencià, a causa de la política 100% privatitzadora i anti-valenciana de Camps i Font de Mora.

L’educació és una feina de tots i totes, no solament de les autoritats polítiques. Mestres, professors i professores, pares i mares i alumnat som la clau del procés educatiu.

La greu crisi econòmica que patim ha erosionat i disminuït, encara més, els escassos recursos educatius disponibles. Tal vegada, molts dels nostres responsables polítics no s’hagen adonat que l’eixida de la crisi passa per una major inversió en la qualitat educativa i investigadora, ja que el fracàs escolar d’avui serà l’atur de demà, i això causarà una gran despesa econòmica a les arques públiques.

Hem d’entendre que no eduquem únicament perquè els i les alumnes adquirisquen una competència professional i competisquen en el mercat laboral. Eduquem per a formar una ciutadania autònoma, crítica, alegre i feliç amb capacitat de pensar per sí mateixa, per transformar i millorar el món.

Tot açò, no serà possible si deixem que el sistema educatiu públic es deteriore i es destruïsca. Per això, hem d’unir-nos i donar resposta col·lectiva a les retallades, per recuperar el nostre  futur i el dels nostres fills/-es.

 

CARÈNCIES EDUCATIVES I RETALLS PREVISTOS

Les previsions es basen en la informació que ha comunicat la Conselleria d’Educació als principals sindicats i de la que s’han fet eco els mitjans de comunicació. La concreció definitiva pot aparèixer reflectida en document legal durant el mes de juliol de 2011.

 

§  Fan falta escoles infantils públiques i gratuïtes (0-3 anys).

§  L’ensenyament d’anglés a infantil i primària, reconegut per la llei, no s’imparteix en alguns centres escolars per falta de professorat especialitzat en les plantilles dels anomenats centres.

§  S’afavoreix als col·legis concertats i privats. Cediran terrenys públics a empresaris  per a que construïsquen centres privats i els donaran la concessió per a 75 anys. A més, volen augmentar-los les subvencions públiques.

§  A partir d’ara, tots els centres educatius de nova construcció tindran una gestió privada.

§  A l’ESO I BATXILLERAT les baixes del professorat han de cobrir-se en el termini de 7 dies (DOCV 4004, 22 maig 2001). Actualment, l’alumnat està, en moltes ocasions, setmanes i  en molts casos mesos sense professor/-a.

§  S’han eliminat  1.200 places de professors/-es i es preveuen per al proper curs fins a 2.700 més.

§  S’eliminaran la majoria de programes d’Atenció a la Diversitat que ajuden a l’alumnat amb problemes a  aconseguir l’èxit escolar.

§  Les línies en valencià seran suprimides per implantar un sistema on la nostra llengua tindrà una presència residual, un sistema que no garanteix el coneixement de les llengües oficials ni la introducció de la llengua estrangera.

§  S’incrementa a l’ESO, el número d’alumnes de 30 a 35 per aula. En BATX el número d’alumnes és ja de 35 per aula. MENOR ATENCIÓ, MAJOR FRACÀS ESCOLAR.

§  Supressió del programa científic PIES d’educació sexual i imposició del programa “Educar la sexualitat per a l’amor” elaborat per l’arquebisbat de València.

§  Desaparició dels desdoblaments en quasi tots els cicles formatius amb 30 alumnes per aula. Es perd així la qualitat en l’atenció educativa, i augmenta la perillositat en el tallers pràctics.