Des del primer dia de festes hem vist com el nostre treball no servia per a res a causa de la forma d’actuar del nou capatàs, que ha estat creant una situació de desordre i descontrol total, donant ordenes contradictòries, canviant constantment les funcions dels treballadors, deixant zones a mig fer i altres zones totalment descobertes i fent cas omís a les recomanacions dels treballadors, que amb experiència durant altres anys, intentàvem traslladar-li, creant així un mal ambient laboral que ha provocat episodis d’ansietat en un gran nombre de treballadores.

A tot això cal afegir la situació actual de l’empresa que no disposa dels mitjans necessaris per a fer el nostre treball. Ens hem vist obligats a fer pràcticament tot manualment, ja que només hi havia dues màquines i un bufador en funcionament i en condicions lamentables. El servei de recollida de fem ha sigut inexistent o arribava molt tard, havent de recollir nosaltres el fem del centre i anar distribuint pels contenidors de tota la ciutat perquè no teníem on descarregar tal quantitat de fem.

En general, només disposàvem de les nostres graneres i recollidors, també en males condicions o directament trencats. A moltes ni tan sols se’ns ha facilitat claus per a canviar les papereres. Tot ha sigut un gran descontrol que hem pagat els treballadors i treballadores, rebent les crítiques injustes dels veïns i provocant greus problemes entre nosaltres i a la nostra salut física i mental.

És frustrant veure com es queda tot el fem als carrers, sabent que organitzant-se com fins ara, sempre hem sigut capaços de deixar una ciutat neta.

El capatàs i l’empresa han vulnerat molts dels nostres drets, amb telefonades fora d’horari laboral, creant rumors entre companys, parlant i menyspreant el treball dels altres amb altres companys. Tots aquests fets són demostrables, ja que les trucades i Whatsapps als nostres telèfons personals han sigut constants.

Per part de l’empresa no s’ha donat solució quan se’ls ha traslladat en diverses ocasions totes aquestes queixes, assegurant que tot estava en ordre, contradient la visió que teníem una gran majoria de treballadores i veïnes de la ciutat.

Esperem que es prenguen mesures prompte per solucionar aquesta precària situació, pel bé de totes. Pel nostre be com a treballadors i treballadores que hem d’estar aguantant aquestes condicions penoses, com pels veïns i veïnes que estan veient com la seua ciutat cada dia està més bruta.