Reforma de la Llei Estrangeria 2009 aprobada al Congrés dels Diputats

121/000032 Projecte de Llei Orgànica de Reforma de la Llei Orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprobada al Congrés dels diputats el 30 d’octubre del 2009.