Comunicat sobre les darreres accions dutes a terme per la secció sindical de la COS a la delegació de Catalunya de CEAR.

El motiu d’aquest comunicat és per anunciar l’acció de la secció sindical Coordinadora Obrera Sindical (COS) CEAR a la Delegació de Catalunya duta a terme el passat 30 d’abril de 2021. Des de la secció sindical vam reclamar col·lectivament a l’entitat CEAR la reconversió dels contractes d’obra i servei a contractes indefinits.

La gran majoria dels nostres contractes laborals són d’obra i servei, és a dir, es concerten per una durada determinada, motivada per l’entitat en l’existència d’un programa o una línia de subvenció determinada. Tanmateix, la nostra contractació, a excepció de les interinitats, no té una durada establerta. En aquest sentit, segons l’article 15.1 de l’Estatut dels Treballadors, “els contractes podran tenir una durada determinada quan es contracti a un treballador/a per fer una obra o serveis determinats, amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa”. En el nostre cas, els serveis que prestem coincideixen plenament amb l’activitat principal de l’entitat i el seu objecte social i, per tant, no s’empara en la normativa vigent. Per això els nostres contractes estan en frau de llei, ja que haurien de ser indefinits.

A més, s’ha tingut constància d’una recent sentència del Tribunal suprem del 29/12/2020 que estableix, en síntesi, que és la contractació indefinida el criteri d’ordinalitat en la legislació espanyola. És a dir, segons la legislació laboral, el model de contractació ordinari en el dret laboral espanyol és el contracte indefinit. Per tant, la temporalitat queda acotada a circumstàncies excepcionals, encara que segons Inspecció Laboral el 95% dels contractes temporals són en frau de llei.

Per aquest motiu, vam trobar necessari exigir a l’entitat CEAR el compliment de la normativa laboral actual, reclamant-li col·lectivament que procedeixi a la conversió dels contractes laborals en indefinits a tots els treballadors i les treballadores que prestin els serveis vinculats amb l’objecte de l’entitat (art. 15.3 de l’Estatut dels Treballadors), amb l’advertència de què si no ho feia, estaríem disposades a denunciar-ho a Inspecció de Treball i a interposar les oportunes demandes davant la jurisdicció social.

Així doncs, a través de l’escrit presentat el passat divendres 30 d’abril, es va instar a CEAR a la conversió de la relació contractual en indefinida de les treballadores inscrites a la petició, així com a la resta de treballadores que presten serveis vinculats precisament amb l’objecte social de l’entitat. D’igual manera, en la mateixa reclamació se sol·licitava la revocació de l’acomiadament de les companyes d’habitatge.

Després de tretze dies hàbils, l’empresa ha donat una resposta. El Comitè Executiu de CEAR ha comunicat que duran a terme la conversió a indefinits de tots aquells contractes d’obra i servei vinculats a programes de continuïtat que hagin superat un any de durada a l’organització.

Així doncs, des de la secció sindical COS CEAR, celebrem que les nostres accions i la nostra lluita hagi donat el seu fruit. No obstant això, encara ens queda camí per fer i metes per assolir. Animem a totes les treballadores i treballadors de CEAR a seguir lluitant per millorar i defensar les nostres condicions de treball així com les de les persones que atenem.

Seguim lluitant, seguim creant, seguim construint.