Comunicat de la secció sindical de la COS a CEAR Catalunya en rebuig als acomiadaments de les companyes del servei d’habitatge.

La secció sindical de la COS a CEAR Catalunya volem mostrar el nostre rebuig i el desacord amb el pròxim acomiadament de les companyes del Servei d’Habitatge de CEAR.

Aquest passat dilluns 12 d’abril es va convocar una reunió amb totes les tècniques d’habitatge a escala estatal pel mateix dia al matí, amb poques hores de reacció i sense comunicació amb les coordinadores dels equips ni les representants de les treballadores. Dues de les nostres companyes es trobaven fora d’horari laboral i una tercera de baixa. No obstant això, en aquesta reunió la direcció de l’entitat va comunicar que el seu contracte quedaria rescindit el 30 d’abril, per tancament del servei.

Aquest acomiadament, que en l’àmbit de l’estat espanyol suposa 20 persones al carrer, malauradament no és cap sorpresa. Des del mes d’octubre que planava aquesta amenaça sobre les companyes, d’ençà que es va comunicar el canvi de model del Programa d’Asil estatal, que gestiona l’acollida de les persones sol·licitants d’asil i protecció internacional. L’entitat no ha fet cap esforç per reubicar les companyes, per tal de no destruir llocs de treball malgrat la reestructuració, tal com es van comprometre.

Aquesta és la primera tongada d’acomiadaments que patirem les treballadores de l’entitat, davant la reestructuració. Anticipem que aquesta mesura es tornarà a repetir, en diferents blocs de treballadores amb un marge de temps suficient per a no haver d’executar un Expedient de Regulació de l’Ocupació i així estalviar compensacions econòmiques.

Denunciem la vulneració dels drets de les treballadores que s’està duent a terme a CEAR en l’àmbit estatal, així com la vulneració dels drets de les persones sol·licitants d’asil, migrants i refugiades que atenem a l’entitat, que es veuran privades d’un servei d’acompanyament a l’accés a l’habitatge. En la situació actual del mercat immobiliari, racista i classista, les persones racialitzades són les que es troben amb més dificultat d’accés. Amb el canvi de model, aquestes persones es trobaran al carrer d’un dia per l’altre, quan rebin la denegació de la seva sol·licitud d’asil.

És per això que exigim a CEAR la recuperació del servei d’habitatge, redefinint les seves competències adaptades a l’actual context, així com el manteniment dels llocs de treball de tota la plantilla a la seva actual posició o reubicant-la a noves tasques.

El servei d’habitatge de CEAR segueix sent essencial per a la tasca de l’entitat. Prou acomiadaments!