El passat 21 de juliol es van produir 4 acomiadaments en el servei de Jardineria dels Parcs i Jardins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Una de les 4 persones està afiliada a la COS.

Des del passat 1 de juliol aquest servei externalitzat està gestionat per l’UTE formada per Jardineria Moix i la Constructora Vopi 4. Un cop més es demostra que la gestió privada dels serveis públics comporta precarietat i vulneració dels drets laborals.

 

En aquest cas concret, les noves empreses adjudicatàries van modificar les condicions laborals i la ubicació del lloc de treball de diferents treballadors sense cap mena de negociació amb la plantilla i sense l’acord dels mateixos implicats. Davant la queixa d’alguna de les persones afectades la resposta de les empreses ha estat l’acomiadament de 4 treballadors quan feia només 21 dies que s’havia iniciat l’adjudicació.

Des de la COS tornem a denunciar un cop més que les administracions públiques estan afavorint la precarietat i els acomiadaments quan realitzen concursos públics per adjudicar serveis externalitzats, ja que marquen uns preus de sortida cada cop més baixos i no garanteixen en els plecs de clàusules la conservació o millora dels drets laborals.

Per tot això, des de la COS demanem la readmissió immediata dels treballadors acomiadats amb les mateixes condicions que tenien abans de l’1 de juliol. Exigim a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que vetlli pels drets laborals en els serveis que gestionen de forma directa o a través d’externalitzacions. A partir d’ara iniciarem un seguit de mobilitzacions per aconseguir que es respectin els nostres drets laborals.

Assemblea territorial de la COS al Baix Llobregat
facebook.com/COS.BaixLl
twitter.com/cosbll