Qui som?

La Coordinadora Obrera Sindical (COS) som una organització sindical de classe, socialista i feminista dels Països Catalans; autònoma i autogestionada; orgànica i funcionalment independent de les administracions públiques i de les patronals, així com de tot tipus d’organització política, religiosa, econòmica i/o grup de pressió.

Que proposem?

La defensa dels interessos dels treballadors i de les treballadores. Defensem l’acció organitzada de la classe treballadora en la salvaguarda, tutela, suport i promoció dels seus interessos.

L‘emancipació total dels treballadors i de les treballadores, especialment en els terrenys nacional, econòmic, social i laboral, mitjançant la conquesta per ells i elles dels mitjans de producció, distribució i consum, en la perspectiva d’una democràcia socialista.

La construcció d’un sindicalisme anticapitalista pels Països Catalans. Un sindicalisme inspirat en la democràcia assembleària com a mètode de participació, consulta i decisió; contrari a la professionalització de la lluita sindical; i partidari de la rotació i revocabilitat de totes les responsabilitats executives i representatives a tots els nivells del sindicat; així com la utilització, de forma preferent, dels mitjans d’acció directa que en cada cas siguen convenients.

La construcció d’un sindicat i una societat feminista. Deslligat de les dinàmiques de dominació patriarcal, que col·loque la vida per davant dels beneficis econòmics i que defense la plena igualtat de drets i oportunitats a tothom. Un sindicat on la divisió de les tasques siguen per motius tècnics i que incorpore mesures per tal de fer compatible el treball reproductiu i de cures amb l’organització sindical.

Per la solidaritat internacionalista. Treballem agermanats amb tots els treballadors i les treballadores dels altres pobles de la resta del món en la lluita contra el capitalisme, el patriarcat, el racisme i el feixisme.

Per l’equilibri amb la natura. La defensa de la naturalesa a través de la lluita ecològica, perquè el desenvolupament humà no pot fer-se des d’una òptica economicista espoliant els recursos fins al seu esgotament. Apostem per la democratització d’un consum racional i contra les grans empreses i patronals que ens exploten amb l’ús del patrimoni col·lectiu.

Per la sobirania nacional. El poder de decisió de la societat catalana en el marc dels estats espanyols i francès, de la Unió Europea, l’Euro, l’OTAN i del capitalisme mundial és inexistent. Per això, des de la nostra perspectiva sindical, treballem per la independència dels Països Catalans com a eina per a la recuperació de la plena sobirania de la classe treballadora catalana.

Què t’oferim?

· L’eficàcia de l’acció col·lectiva i la possibilitat de participar en l’organització -des de la mateixa empresa, l’estructura territorial / sectorial o en l’àmbit nacional- del sindicat.

· La garantia de la llibertat d’expressió, del respecte a la pluralitat i la possibilitat de participar, a tot nivell, en el funcionament, debat intern, tasques i/o accions del sindicat.

· La informació i formació sindical, a través dels mitjans -escrits, informàtics, publicacions…- o activitats, debats, cursos… que disposa el sindicat.

· L’assessorament jurídic en qualsevol punt del nostre àmbit territorial.

· La solidaritat efectiva del sindicat en favor de qualsevol afiliat o afiliada quan aquest passe dificultats a causa de la seua actuació sindical o en defensa dels principis i finalitats que inspiren la COS.

És per això que et demanem que t’unisques a nosaltres. Cal treballar per un sindicalisme d’àmbit nacional, contrari a tota injustícia, que pose en pràctica la solidaritat i el suport mutu enfront l’individualisme i la competitivitat imperant.

Organitzem la nostra força, construïm el sindicalisme de classe i nacional.