Manifestem el nostre rebuig a les proves de revàlida en primària i les proves de diagnòstic en secundària

Des de la Sectorial d'Educació de la COS volem manifestar la nostra oposició a les proves de revàlida en primària i les proves de diagnòstic en secundària.

Així mateix, condemnem les pressions i coaccions que estan rebent les famílies, els i les docents i els centres educatius perquè realitzen aquestes proves. També denunciem el silenci, o tímida objecció, per part dels sindicats majoritaris Des d'ací, tota la nostra solidaritat amb les famílies, amb els centres i ensenyants que han fet objecció, a aquestes proves, i han mostrat la seua disconformitat sense, pràcticament, cap tipus de suport.

Per què ens oposem a les proves de revàlida i de diagnòstic:

· Creació de guetos. Es crearan escoles de primera i escoles de segona. Els centres docents rebran ajudes per part de l'administració segons la classificació obtinguda en les proves de diagnòstic. A millors resultats, majors ingressos. Amb aquest tipus de polítiques es castiga, un cop més, a les capes més febles de la classe treballadora. Menys oportunitats de rebre una educació de qualitat, més marginalitat.

· Model academicista. Es promou un model academicista basat en resultats numèrics en les matèries instrumentals. Només s'ensenya a superar proves. No es tenen en compte altres aprenentatges com la creativitat, l'educació artística, el pensament crític o l'educació emocional. I no es tenen en compte factors socioeconòmic, directament lligat al rendiment escolar.

· Es deslegitima la tasca docent. Tant mestres com professorat avaluen l'alumnat al llarg de tot un curs. Els resultats d'una sola prova no poden pesar més que el criteri pedagògic dels i de les docents.

· Competitivitat versus cooperació. Es promou la competitivitat entre centres per compte de la cooperació, traslladant el model bancari a l'escola i en detriment de la solidaritat, la col·laboració o el suport mutu.

· Mercantilització de l'educació. Les escoles i els infants no poden ser tractats com un producte més al servei de les necessitats del capital. L'educació ha de ser un dret universal al servei de les persones.

· Ineficàcia demostrada. Les proves externes aplicades en altres països, com els EUA, no han comportat cap millora del sistema educatiu. De fet, el model educatiu nord-americà, queda molt lluny de ser un bon referent educatiu.

Contra la imposició, desobediència. Per una educació popular al servei de la classe treballadora.

 

Sectorial d'Educació de la COS / @COSeducacio

 photo tutiter-PROVES-DIAGNoSTIQUES_zpss2x1j9uj.png