Aquí teniu la programació de la campanya de formació per als nostres delegats i delegades sindicals que, des de l’assemblea territorial de la COS a les comarques gironines, iniciarem el pròxim 26 de febrer i que desenvoluparem durant els mesos vinents.

Aquest curs es farà en format presencial per a les delegades que puguin venir físicament al local de la COS a Girona (avinguda de Sant Narcís, 22) i, a la vegada, es presentarà per via telemàtica per a qui no pugui assistir-hi. Per poder connectar-s’hi, caldrà contactar prèviament amb la territorial per poder rebre els enllaços i confirmar l’assistència (comarquesgironines@sindicatcos.cat).

DIES:

26 de febrer (divendres 10 h a 12 h)
5 de març (divendres 10 h a 12 h)
12 de març (divendres 10 h a 12 h)
19 de març (divendres 10 h a 12 h)
26 de març (10 h a 12 h) (12 h a 14 h)

BLOC 1 / DEFINICIÓ DE CONCEPTES.

COMITÈ D’EMPRESA I/O DELEGADES DE PERSONAL:

Concepte Representant Legal dels Treballadors i treballadores.
Atribucions Comitè d’Empresa.
Càrrecs Comitè d’Empresa.
Funcionament Comitè d’Empresa.
Drets i deures del Comitè d’Empresa.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL I/O DELEGADA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:

Constitució del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
Funcionament del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
Drets i deures del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
Àmbits d’actuació del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

LA SECCIÓ SINDICAL:

Constitució de la Secció Sindical;
Funcionament de la Secció Sindical;
Drets i deures de la Secció Sindical;
Àmbits d’actuació de la Secció Sindical.

DELEGAT I/O DELEGADA LOLS.

Concepte delegat o delegada LOLS.
Drets i deures del delegat o delgada LOLS
Àmbits d’actuació del delegat o delegada LOLS.

AFILIAT I AFILIADA:

Concepte d’afiliat o afiliada.
Drets i deures de l’afiliat o afiliada.
Àmbits d’actuació de l’afiliat i/o afiliada.

BLOC 2 / NORMATIVA PER INCIDIR I TRANSFORMAR EL MÓN LABORAL.

ESTATUT DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES.

NORMATIVES ESPECÍFIQUES SEGONS MATÈRIA.

CONVENIS COL·LECTIUS:

On cercar Convenis Col·lectius.
Convenis Col·lectiu Estatals i Convenis Col·lectius autonòmics.
Convenis Col·lectius segons activitat.
Contingut dels Convenis Col·lectius.

SENTÈNCIES:

Contingut de les sentències.
On cercar sentències.
Com cercar sentències.
Importància de les sentències.

BLOC 3 / ACCIÓ JURÍDICA I ACCIÓ SINDICAL DELS REPRESENTANTS LEGALS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES, SECCIONS SINDICALS I AFILIADES.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA:

Concepte de “Negociació Col·lectiva”.
Matèries objecte de “Negociació Col·lectiva”.
Com s’exerceix el dret a la “Negociació Col·lectiva”.
Importància de la “Negociació Col·lectiva”.

CONFLICTES COL·LECTIUS:

Qui pot interposar un Conflicte Col·lectiu.
Requisits per interposar un Conflicte Col·lectiu.
Tipus de Conflictes Col·lectius.

CONFLICTE COL·LECTIU ESPECÍFIC DE “VAGA”:

a) Qui pot interposar un Conflicte Col·lectiu de vaga.
b) Requisits per interposar un Conflicte Col·lectiu de vaga.

CONCEPTE GARANTIA D’INDEMNITAT.