S’ha iniciat un procés de recollida de signatures.

A partir del treball col·lectiu previ s’ha iniciat un procés de recollida de signatures de professorat associat de la UB per tirar endavant una reclamació col·lectiva a fi de negociar amb l’equip de govern l’estabilització del professorat temporal, les condicions salarials i la continuïtat d’una carrera docent i investigadora que en el món real, del dia a dia, se situa més enllà de les classificacions administrativolaborals de què és objecte. Processos semblants s’han dut a terme als últims anys en altres universitats. La recollida de signatures finalitzarà el divendres 14 de juny a les 8 del vespre.

 
 
 
 
 
 
La Coordinadora Obrera Sindical de la UB (secció sindical que es va fundar a la tardor del 2012 i que per tant no forma part del comitè d’empresa de professorat temporal de la UB) és l’única organització que hi dóna suport (des del primer moment), i entenem que la decisió d’avançar en aquest procés té l’objectiu que les persones signants es constitueixin en Assemblea de professorat associat reclamant de la UB per desenvolupar la seva acció negociadora en els termes que la mateixa assemblea decideixi. No es tracta d’una via jurídica, sinó d’un mitjà per negociar. Desitgem que la universitat sigui receptiva a aquesta reclamació i tingui la voluntat d’iniciar aquest procés de negociació.
 
El ritme de recollida de signatures està sent molt satisfactori, i la COS UB reiterem el nostre suport absolut a la gent que ha decidit autoorganitzar-se en termes horitzontals. Durant una pila d’anys no s’ha viscut un procés semblant a la nostra universitat, de manera que ara com ara s’està creant un veritable embrió de companyes i companys que puguin lluitar per defensar el que és just en el context actual de precarització de la universitat pública i de submissió a uns principis econòmics i polítics que, a curt termini, posen en risc no sols els llocs de treball, sinó el paper de la UB com a universitat pública. Encoratgem el professorat associat a perdre la por i a confiar col·lectivament en si mateix per avançar. Com més siguem, més força tindrem per fer-ho.
 
Secció sindical de la COS (Coordinadora Obrera Sindical) a la Universitat de Barcelona
ub@sindicatcos.cat / www.cosub.wordpress.com