Des de la COS Educació volem denunciar que les places convocades per la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, per a aquestes oposicions, són insuficients i només cobriran algunes de les vacants existents.

Aquestes places perpetuen la política de retallades, la precarietat del sistema públic d'educació i la desaparició d'unitats escolars. És per això que demanem, a la Conselleria d'Educació Valenciana, una oferta pública acord amb les necessitats del sistema públic educatiu valencià.

Cal, per tant i entre altres mesures, rebaixar la càrrega docent del professorat, reduir les ràtios de les aules, invertir en programes de reforç i eliminar els concerts, garantint el manteniment dels llocs de treball de totes les treballadores i treballadors del sector.

Exigim l'estabilitat laboral per al professorat que, lògicament, repercutirà en l'estabilitat dels centres docents i, per tant, en la qualitat educativa. Cal acabar, definitivament, amb la precarietat laboral dels treballadors i de les treballadores de l'ensenyament: assignar places definitives al professorat desplaçat, suprimit i en expectativa de destinació així com, consolidar el lloc de treball de per al professorat interí, tant el que està actualment en actiu com el que ha estat expulsat de les borses a causa de les retallades.

D'altra banda, abans de convocar una nova oferta pública de concurs d'oposició cal garantir-ne la transparència, l'equitat i els criteris de selecció. Demanem una reforma del sistema d'accés a la funció docent, ja que l'actual model de concurs-oposició no serveix per a garantir-hi els i les millors ensenyants. Es tracta d'un sistema de selecció que valora el coneixement teòric i l'aprenentatge memorístic més que no la pràctica docent.

Denunciem, una vegada més, la política lingüística de la Conselleria d'Educació encaminada a l'arraconament de l'ensenyament en català i al genocidi cultural del nostre poble. En l'actual convocatòria d'oposicions no hi ha ni una sola plaça per a valencià, ni en primària ni en secundària. No li calen a la Conselleria, ja que el Decret de Plurilingüisme suposa l'augment d'hores lectives en anglès i la desaparició d'hores en català. No li calen perquè continua suprimint línies de valencià, deixant a milers de famílies sense poder matricular els seus fills i les seues filles en la seua llengua, i incomplint sistemàtic de la Llei, de mínims, d'Ús i Ensenyament del Valencià. Exigim, per tant, una política lingüística que garantesca l'ensenyament en català per a tot l'alumnat del País Valencià i que inicie, d'una vegada i per totes, el camí de la normalització lingüística de la nostra llengua.

Per l'estabilitat laboral del professorat.
Per una escola pública, de qualitat, popular, laica, no-sexista i en català.

Sectorial d'Educació de la COS / @COSeducacio