Valoració de la COS del concurs-oposició del cos de Mestres i de la previsió d’oferta pública d’ocupació dels cossos de Secundària i Altres Cossos per al curs que ve al País Valencià; pel dret al treball i l’estabilitat laboral del professorat interí.

La publicació dels resultats de les proves d’oposicions al cos de Mestres al País Valencià ha provocat una nova polèmica i el malestar de centenars d’opositors i opositores, els quals consideren que hi ha hagut algunes irregularitats en el desenvolupament d’aquestes proves. El motiu principal d’aquesta disconformitat ha estat una possible valoració insuficient de l’experiència docent en el concurs de mèrits davant la fase d’oposició (que és eliminatòria), cosa que ha pogut deixar sense gaires opcions una part important dels i les aspirants amb molts anys d’experiència docent.

D’altra banda la Conselleria d’Educació, Investigació, Ciència i Esport de la Generalitat Valenciana ha fet pública una previsió de places a oferir en les oposicions de les diferents especialitats de Secundària i altres cossos el 2019. Es tractaria d’una oferta massiva (com ja ha ocorregut en el cos de mestres), amb centenars de places en moltes especialitats. Ofertes massives d’aquestes característiques poden dificultar l’estabilitat laboral de centenars o milers de docents en règim d’interinitat. La Conselleria d’Educació haurà d’explicar quin pla té (si és que en té) per garantir la continuïtat en el treball del professorat interí després de tots aquests processos d’oposicions.

En qualsevol cas observem una vegada més una manca de voluntat de diàleg en la planificació de les plantilles docents, cosa a la qual ens han acostumat malauradament les diferents administracions educatives durant molt de temps, siguen del signe polític que siguen. Per a garantir el dret al treball tant del professorat interí amb serveis prestats com del professorat de nova incorporació cal combinar una oferta de places equilibrada (d’acord amb la taxa de reposició, les jubilacions i una planificació adequada de les plantilles docents) amb la reversió definitiva de les retallades i la implementació de mesures que afavoresquen la qualitat educativa (reducció de les ràtios, millorament i augment dels programes d’atenció a la diversitat, reducció de les hores lectives, conciliació de la vida laboral i familiar, no penalització o reducció salarial per baixa laboral, extensió dels permisos i llicències, etc.). Aquestes reivindicacions són vàlides tant al País Valencià com a la resta dels Països Catalans i, especialment, al Principat de Catalunya, on el professorat interí ha de fer front cada vegada més a situacions d’estrès i assetjament laboral. Al capdavall, es tracta de defensar uns drets bàsics que tenim com a treballadors i treballadores, la qual cosa suposa treballar perquè siga possible una educació pública i popular de qualitat.

Des de la COS, com a sindicat de classe, ens oposem a la creació d’un ambient d’enfrontament i divisió entre uns companys o companyes i altres segons la seua categoria laboral. Pensem que l’exercici de la solidaritat és la millor manera d’avançar en la conquesta dels nostres drets laborals. Abans d’haver de lamentar la pèrdua de drets o d’haver de recórrer a la judicialització del conflicte és millor que ens organitzem i avancem en la lluita.

De tot això i moltes altres coses parlarem en la III Trobada Nacional de COS-Educació, que se celebrarà el dissabte 1 de setembre a Carcaixent (Ribera Alta). Aquesta trobada serà una bona ocasió per a enfortir el projecte sindical de la COS en el sector educatiu i avançar en la millora de l’educació pública i de les condicions de treball del professorat als Països Catalans. Si vols formar part d’aquest projecte no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres.

Per la solidaritat i el dret al treball, professorat interí en lluita!

Més informació a:

educacio (arroba) sindicatcos.cat

cos.educaciopv(arroba)gmail.com