Aquesta crisi no la pagarem nosaltres.

1. VIDA ABANS QUE CAPITAL

Reclamem la nul·litat de tots els ERTO realitzats per empreses amb beneficis, acomiadaments vinculats a les conseqüències de la Covid-19 i el pagament amb interessos de demora de les ajudes no cobrades.

Des de l’inici de la crisi de la Covid-19 l’onada d’ERTO presentada per les empreses de tots els sectors econòmics han sigut una constant. ERTO, en molts casos presentats per empreses amb beneficis durant anys i fins i tot durant la mateixa crisi sanitària. Aquesta estratègia de l’empresariat dels Països Catalans, que ha col·lapsat els diferents organismes encarregats de supervisar-ne l’aprovació ha suposat l’aprovació de facto de la major part d’aquests, i ha deixat a les mans de les treballadores l’exercici del control sobre la seva procedència o no, posant sobre la taula la manca de control sobre els recursos públics de totes les administracions dels Països Catalans.

A aquest fet, cal sumar, que la major part d’afectades per aquests no han cobrat els imports establerts, empenyent a la classe treballadora de casa nostra, en moltes ocasions, a autèntiques situacions de misèria. L’administració saturada després d’anys de retallades i desmantellament, ha vist ara com aquesta situació ens ha portat al límit.

Ara que s’han aixecat (almenys en la major part del territori) les restriccions relacionades amb la crisi sanitària i quan s’ha vist que les promeses de prohibició dels acomiadaments en l’escenari postpandèmic eren poc més que un eslògan propagandístic.

Per tot això des de la COS exigim:

• Pagament immediat amb interessos de demora de les ajudes no abonades pel SEPE.

• Revisió dels ERTO concedits de forma automàtica per via del silenci administratiu, retirada per a les empreses amb beneficis i assumpció per part d’aquestes de les despeses derivades d’aquests.

• Nul·litat de tots els acomiadaments derivats de la crisi sanitària i reincorporació immediata de totes les treballadores afectades per aquests.

2. GARANTIM VIDES DIGNES

Per la condonació de tots els pagaments de lloguers, hipoteques i rebuts de serveis bàsics i renda garantida bàsica.

Amb la crisi sanitària i la momentània suspensió dels desnonaments, la situació de moltes famílies s’ha vist agreujada amb l’acumulació de deutes derivats del pagament de l’habitatge, subministraments bàsics i d’altres necessaris per al sosteniment de la vida. Aquesta situació, com ja advertíem el mes d’abril no ha fet més que agreujar-se, i més encara tenint en compte que l’estat ha deixat a gran part de la població sense ingressos amb l’impagament dels ERTO. Aquesta situació ens aboca a una cascada de desnonaments i talls de subministraments, deguts a la impossibilitat de pagar uns deutes desorbitats que empenyen a moltes famílies a la pobresa de forma irremeiable.

Per tot això, des de la COS exigim:

• Implantació immediata d’una renda garantida bàsica per tota la població afectada per la crisi de la Covid-19 i per la població que viu a les zones que es veuen afectades per confinaments parcials.

• Condonació de tots els deutes derivats de la crisi sanitària en matèria d’habitatge, subministraments i tot allò que sigui necessari per al sosteniment de la vida.

• Garantia de condonació de tots els deutes en matèria d’habitatge, subministraments i tot allò que sigui necessari per al sosteniment de la vida, en cas que es donin rebrots i nous confinaments parcials.

3. LA SALUT ABANS QUE ELS BENEFICIS

Inspeccions laborals ràpides i eficaces per aturar la vulneració de drets laborals. Garantia de les administracions del compliment de la legislació laboral i les mesures de seguretat mínimes per a TOTS els treballadors.

Com ja advertíem des dels primers moments del confinament, les empreses d’arreu dels Països Catalans, han seguit imposant a les seves treballadores mesures coercitives perquè renunciessin als seus drets laborals. Obligació d’agafar vacances en períodes de confinament, obligatorietat de fer teletreball durant l’aplicació dels ERTO, reduccions de jornada per ERTO que es tradueixen en jornades, i un llarg etcètera de vulneracions de drets han sigut la tònica habitual durant el confinament i la “represa de la normalitat“.

Cal dir que la inexistència (a la pràctica) del control per part de les administracions del mercat laboral, ha recaigut en les treballadores la responsabilitat de fer front a les múltiples vulneracions dels drets laborals més elementals. En definitiva, s’ha imposat una desregulació de facto del mercat laboral.

Per tot això, des de la COS exigim:

• Augmentar les inspeccions de treball per tal que donin resposta a les demandes de les treballadores d’arreu dels Països Catalans.

• La garantia per part de totes les administracions d’un compliment estricte de la legislació laboral, protegint a la classe treballadora i no a l’empresariat que intenta saltar la normativa vigent.

• Inspeccions regulars per garantir totes les mesures de seguretat de les treballadores, exigint que les empreses n’assumeixin tots els costos, sense que aquests repercuteixin en els salaris de la classe treballadora.

• Garantir el sosteniment de les treballadores de les empreses que siguin tancades per motius de salut laboral.

4. SOLS EL POBLE SALVA EL POBLE

Nacionalització de serveis bàsics i d’empreses que proveeixen a serveis essencials. Eliminar del mercat tots els serveis bàsics, sectors estratègics i que garanteixen la vida.

La crisi sanitària de la Covid-19, ha posat en relleu un cop més el gran negoci que suposa pels grans oligopolis la gestió dels sectors estratègics i de cures als Països Catalans.

Per una banda hem vist com les grans empreses energètiques han seguit engruixint els seus comptes de resultats mentre enfonsaven en la misèria la classe treballadora, i de l’altre com les grans prestadores de serveis a l’administració ara, després d’anys de lucrar-se amb els serveis de cures, reclamen un rescat a les administracions per no haver-lo de sufragar amb els beneficis fets durant anys. Aquests darrers mesos, han sigut per a ells uns mesos daurats, en els que: o han augmentat els seus beneficis (com les empreses de subministraments i estratègiques), o han abdicat del compliment de la seva responsabilitat derivada dels contractes multimilionaris que tenen amb les administracions.

La vergonya de la gestió del sector privat de les residències de gent gran, mantenint plantilles amb sous de misèria i fent-los treballar sense cap mesura de seguretat; les empreses de serveis a les persones aplicant ERTO de forma massiva quan han tingut beneficis durant anys a costa de l’administració ens reafirmen en la necessitat imperiosa d’acabar amb el sistema de privatització encobert que impera en les diferents administracions dels Països Catalans, i que converteix les nostres vides en un negoci.

En darrer lloc, cal analitzar la situació de la indústria subvencionada amb diners públics com és el cas de Nissan. Empreses que durant anys s’han beneficiat de nombroses ajudes, exempcions i inversions directes de les administracions, i que ara marxen deixant milers de treballadores al carrer tot i acumular dècades de beneficis milionaris.

Per tot això, des de la COS exigim:

• Nacionalització de serveis bàsics i d’empreses que proveeixen a serveis essencials.

• Eliminar del mercat tots els serveis bàsics, sectors estratègics i que garanteixen la vida.

• Expropiació de totes les indústries dels Països Catalans, que malgrat tenir beneficis i haver-se lucrat d’ajudes públiques ara vulguin deslocalitzar la seva producció.

5. LES NOSTRES VIDES NO SÓN UN NEGOCI

Internalitzacions dels serveis vinculats a l’empresa pública i tots els seus treballadors. Prohibició d’externalització de cap servei relacionat amb els punts anteriorment esmentats ni la gestió de la pandèmia.

En darrer terme la crisi sanitària ens ha ensenyat que el món pot aturar-se, però no la fam de beneficis a costa de la classe treballadora del capital. L’exemple més flagrant l’hem vist amb el pagament a la sanitat privada de milions d’euros per “cedir” els seus llits davant el possible col·lapse sanitari arreu dels Països Catalans, malgrat haver estat posats al “servei” de les necessitats de l’emergència sanitària. Un altre exemple és l’externalització de serveis com el del rastreig de contactes de positius de Covid-19 a Catalunya, adjudicant a dit els contractes a Ferrovial per acomplir amb unes tasques que ni fan de forma correcta ni sembla que els importi fer-ho.

Aquest afany depredador del sistema ens porta a dir un cop més que les nostres vides no són un negoci, que hem de combatre per tots els mitjans la mercantilització de les nostres vides, i més quan, com ara, estem travessats per una crisi sanitària.

Per tot això, des de la COS exigim:

• Internalitzacions dels serveis vinculats a l’empresa pública i tots els seus treballadors.

• Prohibició d’externalització de cap servei relacionat amb els punts anteriorment esmentats ni la gestió de la pandèmia.

• Anul·lació de tots els contractes públics que externalitzen serveis prestats per l’administració sense indemnització a les empreses prestadores dels serveis.

• Denuncia a través de les administracions responsables dels serveis de totes les vulneracions de drets patides per les treballadores a mans de les empreses concessionàries d’aquests serveis.

Descarrega’t clicant aquí el llibret ‘Pa, sostre i treball’.