La secció sindical ha estat creada a l’empresa Sgabo Perruquers, a la localitat de Finestrat, a la Marina Baixa.

Treballadores de Sgabo Perruquers davant les diverses anomalies comeses per l’empresa, han optat per organitzar-se en la Coordinadora Obrera Sindical-COS i crear una secció sindical de la COS en Sgabo Finestrat.

Des d’aquesta secció sindical volem denunciar les nombroses deficiències de tall sanitari, principalment les referides a l’actual crisi sanitària, ja que sovint, no es té en consideració el protocol anticovid (distància, aforament, mascaretes), amb el risc que açò suposa tant per a les treballadores com per a les clientes.

Però sobretot, volem mostrar el nostre rebuig total a l’assetjament laboral que, sembla, és pràctica habitual en aquesta empresa, ja que, no només, el pateix en l’actualitat una companya nostra sinó que, a més a més, antigues treballadores de l’empresa afirmen haver sofert assetjament -quan hi treballaven- elles també.

Des de la secció sindical entenem que la direcció de l’empresa és perfectament coneixedora d’aquesta situació. Per aquest motiu instem a la direcció d’Sgabo Perruquers a la posada en marxa d’algun protocol per evitar i prevenir aquestes situacions.

Nota: El passat divendres informàrem la direcció de l’empresa via whatsapp, ja que l’encarregada de l’establiment es va desentendre de la formació d’aquesta secció sindical. Al cap d’uns minuts, després d’enviar la comunicació, van trucar per telèfon des de la direcció de l’empresa per parlar amb nosaltres i dir-nos que «no entenien el tema del sindicat» i que ho “enviaven a l’advocada”.

Sembla que molestem. Alguna cosa estarem fent bé!