Aquesta nova secció sindical a CEAR al territori de Catalunya al sud de l’Albera, que se suma a la ja existent de la COS a CEAR del País Valencià. CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) es dedica a l’acompanyament de les persones refugiades, així com a la seua acollida i inserció social, com també a la incidència política i social per aconseguir un millor escenari d’acollida per persones refugiades, apàtrides i migrants.

Davant els canvis ocorreguts al llarg dels darrers mesos a CEAR, derivats de les noves instruccions emeses pel Ministeri, s’ha generat una situació d’incertesa i malestar per part de moltes de les persones treballadores de l’entitat. Algunes de nosaltres ens hem sentit poc informades i protegides, i hem volgut organitzar-nos per tal de poder vehicular propostes de canvi, peticions i demandes d’informació, ajudant-nos i sumant forces com a treballadores, creant una secció sindical.

La secció sindical ens permet fer difusió de la nostra lluita lliurement dins del centre de treball, donant-nos cobertura del dret fonamental a la llibertat sindical.

És per això que hem constituït una secció vinculada a la COS, sindicat de classe. Amb la idea de formar-nos i preparar-nos per afrontar de manera col·lectiva diverses situacions, per a poder actuar i no solament reaccionar. A través de la creació de la secció, hem generat un espai fora de l’àmbit laboral on poder acompanyar-nos i pensar conjuntament, compartir incomoditats, estudiar possibles alternatives i generar propostes.

Entenem aquesta eina com a canal per a informar-se i conèixer els drets laborals, oferir un espai de trobada entre treballadores organitzades i posar en marxa accions de sensibilització, visibilització de la nova realitat i solidaritat entre treballadores, col·lectius de persones migrades i agents del sector social. En aquest context d’incertesa, demanem a l’entitat i òrgans directius:

• Més transparència per part de la direcció de CEAR pel que fa a les conseqüències del canvi del Sistema d’Acollida.

Cap retallada de personal de CEAR i redistribució de funcions i horaris laborals per evitar acomiadaments.

• Implicació de la direcció i/o òrgans responsables en la comunicació dels nous canvis que afecten compromisos assumits prèviament i, per tant, vulneren els drets de les persones ateses.

• Responsabilització institucional pel que fa al desemparament social de les persones que veuran denegada la seva sol·licitud d’asil.

• Nous projectes per fer front a la realitat social de les persones que quedaran en situació d’exclusió i vulnerabilitat social.

Per a poder donar resposta a la situació actual i amb voluntat de fomentar el treball amb xarxa i la participació comunitària, des de la secció sindical de la COS-CEAR, proposem:

• Creació d’aliances i vincles amb altres entitats, moviments socials i col·lectius de persones migrades autoorganitzades, per tal de crear una xarxa de suport a la qual poder derivar persones denegades que quedin desprotegides.

Formació de totes les persones treballadores de CEAR-Catalunya sobre drets sindicals i laborals.

• Creació d’espais de diàleg amb persones usuàries i exusuàries de CEAR per tal que puguin donar la seva visió del programa i participar en l’elaboració de propostes.

Us convidem a totes i tots a formar part de la lluita sindical perquè entenem l’acció col·lectiva com a eina per a defensar els nostres drets i els de les persones migrades.

Sindicalitzem-nos, organitzem-nos i protagonitzem els canvis!