El passat setembre, es va formalitzar el procediment legal per tal de crear las COS Actuavallès, secció sindical a l’associació Actuavallès de Sabadell (el Vallès Occidental) a través del sindicat Coordinadora Obrera Sindical.

El principal objectiu d’aquesta creació és defensar els drets laborals de totes les treballadores de l’entitat. La nostra missió com a entitat és principalment donar resposta i facilitats per a l’accés als drets d’aquelles persones que es troben en situació de més vulnerabilitat i la garantia que els drets bàsics no siguin vulnerats, creiem necessari més que mai que totes les persones que vetllem per aquesta missió tinguem clars els nostres propis drets i recorrem a l’eina de l’acció sindical per a vetllar pel compliment d’aquests.

La primera demanda que es durà a terme com a secció sindical és la reclamació de fixesa de les afiliades no indefinides. Totes les treballadores sou benvingudes a la secció i us convidem a formar-ne part.

Per un coneixement ple i defensa dels nostres drets com a treballadores, entre totes, tot!