Comunicat davant de la convocatòria a la COS per participar en les negociacions del nou conveni interprovincial d'exhibició cinematogràfica de les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona

El passat 26 de gener, el Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya, la patronal de les sales de cinema de Catalunya, ens va emplaçar a participar en la mesa de negociació per un nou Conveni Col·lectiu Interprovincial d'Exhibició Cinematogràfica per a les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona, amb tot just quatre dies d'antelació, atès que la reunió ha estat convocada pel 30 de gener.

Davant d'aquesta convocatòria, la COS exposem:

· La nostra negativa a participar i a avalar un nou conveni col·lectiu que suposi, en el seu conjunt, una retallada o empitjorament de les condicions laborals dels nostres companys i companyes.

· Rebutgem l'estructura i el funcionament actual del model de negociació col·lectiva emparat per l'actual marc jurídic, que habilita amb capacitat suficient una representació sindical a la qual no reconeixem cap legitimitat per negociar i pactar amb la Patronal noves condicions de treball sense la participació directa de base i en clau col·lectiva del conjunt de treballadors i treballadores del sector.

· Ens oposem frontalment a participar en un procés de negociació col·lectiva opac i realitzat als despatxos, sense que els treballadors i treballadores afectats puguin optar per decidir implicar-se en la presa de decisions col·lectives.

En conseqüència, als actors que participaran en el procés de negociació del nou conveni col·lectiu els emplacem a què informin el conjunt dels treballadors i treballadores afectades pel vigent conveni sobre l'obertura d'aquestes negociacions i a què habilitin una via formal de contacte perquè els companys i companyes puguin participar directament del procés de negociació i puguin fer arribar a la representació sindical les seves propostes de millora de les condicions de treball actuals.

Finalment, condicionem la nostra participació i la nostra conformitat al conveni col·lectiu resultant si representa una millora de les condicions de treball actuals i si aquest és avalat pel conjunt de treballadors i treballadores a través d'un referèndum vinculant, al que tindran dret a participar tots aquells companys i companyes que així ho desitgin, amb manteniment de la nostra negativa a avalar un conveni col·lectiu que suposi una retallada o empitjorament, en el seu conjunt, de les condicions de treball dels nostres companys i companyes.

Països Catalans, 31 de gener de 2015

Representació sindical de la COS en el sector d'exhibició cinematogràfica de les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona.
Àrea d'Acció Sindical de la Coordinadora Obrera Sindical.