El 22 d’abril, des de la COS cridem a participar de la manifestació unitària convocada per la Plataforma Valenciana per la Sanitat Pública, de la qual hi formem part… cridant a totes les treballadores i treballadors de la sanitat de les comarques properes a València, així com a qualsevol persona usuària, que hi participe dels actes convocats, donada la urgència i importància vital que té el procés engegat pel gran capital hispànic (amb la inestimable ajuda dels seus gestors polítics del PP, PsoE, CiU i tripartits) en privatitzar el nostre sistema sanitari públic.

Canvi de gestió al Centre d’Atenció Primària – La Farigola

Per què s’intentava ocultar el canvi de model? Fora de l’àmbit intern del CAP ningú no havia estat informat i els usuaris de l’equipament, com sempre, tampoc en tenien coneixement.

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Catalunya.

CatSalut està implementant un projecte conegut amb el nom de “Noves formes de gestió”. L’objectiu no és altre que augmentar la quota de participació de les empreses privades en el pressupost sanitari, tal com denuncien molts metges de família.

Aquest és el model que s’intenta implantar al CAP La Farigola, pel qual es pretén que els professionals d’aquest ambulatori puguin tenir competències en l’organització del treball (agenda, torns), la contractació, o no, de suplències per baixes i vacances, la decisió sobre la contractació de proves complementàries amb altres proveïdors (privats), límit de despesa farmacèutica, o modular el seu criteri en la gestió de baixes d’Incapacitat Temporal (IT)

Davant aquest escenari, des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública ens preguntem:
Per què al CAP La Farigola? Crida l’atenció que s’hagi triat aquest ambulatori recentment inaugurat (res es va dir a la inauguració del canvi de model de gestió) i on l’equip mèdic és majoritàriament interí. Per què no s’ha triat un centre amb un equip mèdic més consolidat?
Per què s’intentava ocultar el canvi de model? Fora de l’àmbit intern del CAP ningú no havia estat informat, ni tan sols els regidors de sanitat de Cerdanyola i Ripollet. Els usuaris de l’equipament, com sempre, tampoc en tenien coneixement.

Aquest canvi de model de gestió, com totes les iniciatives que des de fa anys ve aplicant el Departament de Salut de la Generalitat, pot semblar innocu o, fins i tot, adequat per millorar el servei sanitari públic. Però si mirem la seqüència sencera veiem perfectament que tots els moviments són precisos per fragmentar la sanitat pública en petites parcel·les i vendre-les o cedir la seva gestió a diverses entitats, privades o semipúbliques, que actuen directament o a través de patronats o consorcis, segons l’estratègia del Departament de Salut.

Amb aquest panorama, cal doncs preguntar-se sobre qui reverteix la suposada millora del servei, si és que n’hi ha, doncs els beneficis de les entitats privades, que actualment gestionen el 50% del pressupost de la Conselleria, no deixen d’incrementar-se. I el que és pitjor encara, des de l’Administració no deixen de llançar missatges sobre la insostenibilitat del sistema públic i la necessitat d’establir copagaments i taxes.


Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública

Març 2010


Principat de Catalunya: el tripartit tracta d’ocultar el model privatitzador utilitzat per a l’hospital del Baix Llobregat

(Notícia publicada en Kaos en la Red)

El “govern d’esquerres i catalanista” aplica les mateixes receptes privatitzadores en el camp sanitari que els governs del PP a Madrid o al País Valencià. Malgrat això, pren molta més cura del llenguatge, no li agrada que es digui que els hospitals que s’obrin són realment privats, tot i que siguin exactament del mateix model concessional que l’emprat per Francisco Camps, o Aguirre a Madrid, per això s’inventen altres noms, com aquesta nova denominació que s’han tret de la màniga: “aliança estratègica amb proveïdors”.

Entrevista a Santiago Nofuentes, director general del Consorci Sanitari Integral


Quina mena de treball en xarxa s’espera del nou hospital del Baix Llobregat?

Aquí ens hem coordinat molt amb els hospitals de la zona del Baix Llobregat, concretament amb l’ICO i Bellvitge, perquè s’havia de produir un canvi de fluxes que els afectava de manera molt directa. Paral·lelament, també ens hem coordinat amb els centres d’especialitats que s’han d’anar incorporant progressivament a la gestió del CSI i per tant amb el nou hospital, així com amb la primària. Els corresponents directius de l’atenció primària de l’ICS ja van intervenir en el projecte, des del moment del disseny de l’hospital; de manera que es pot dir que ja fa anys que estem treballant conjuntament.
Nosaltres estem desenvolupant el que en diem Programes d’Atenció Integral (gestió per patologies, protocol en un sentit ampli, que abasta diferents nivells…) i vam convidar l’ICS a participar-hi.


Està satisfet el CSI amb l’especial fórmula de PPP que s’ha adoptat per construir l’hospital?

Aquesta fórmula de finançament que els anglesos coneixen com a PPP (col·laboració público-privada), no ens serveix a causa de les connotacions que comporta en terme “privat” i li hem canviat el nom. Nosaltres l’anomenem “Aliança estratègica amb proveïdors”, que lliga molt amb el criteri 4 del model FQM, que parla d’aliances a llarg ternimi i durant la vida útil dels equipaments. Això, inicialment només ho hem implantat aquí. En un futur s’ha de tirar endavant el nou Hospital General d’Hospitalet, que substituirà a l’actual, que té uns quaranta anys i si no hi ha una altra alternativa, nosaltres considerem que aquesta és una fórmula totalment vàlida, que permet fer front a les inversions sense que carreguin ni al pressupost ni a l’endeutament del Departament de Salut. Si hi ha altres alternatives i ens donen els diners per pagar-ho al comptat, estarem encantats.