Rebutgem la incorporació de clàusules que pretenen donar cobertura a fenòmens de cessió il·legal de mà d'obra, denunciem la perpetuació de la precarietat laboral al sector i ens solidaritzem amb les legítimes reclamacions de 'Las Kellys'.

Davant la imminent signatura del Conveni d'Hostaleria de Catalunya per part de la UGT i la patronal, signatura que no resol la situació de precarietat que es troba el Col·lectiu de treballadores 'Las Kellys', així com la resta de treballadores i treballadors afectades per aquest Conveni, des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS), volem manifestar que:

Donem suport i ens solidaritzem amb el procés de mobilització i lluita de 'Las Kellys', i ens adherim a la seva oposició al contingut del nou Conveni d'Hostaleria de Catalunya, entre altres motius, perquè no resol el problema de les externalitzacions de les plantilles. Per nosaltres és evident que la subcontractació de la pròpia activitat hotelera com és la neteja de les habitacions és una mera ficció que encobreix el que de fet és un exercici de prestamisme laboral. Permetre la subcontractació de la mateixa activitat hotelera és de fet una borda legalització del frau i de la cessió de mà d'obra.

L'equiparació salarial que proposa el nou Conveni, com a suposada mesura pal·liativa a canvi de donar cobertura legal al frau, simplement evidencia el cinisme empresarial, atès que l'externalització surt materialment més cara que assumir la plantilla directament per part dels reals empresaris. La cantarella empresarial dels costos laborals per no generar ocupació i per adoptar mesures regressives contra els drets dels treballadors i de les treballadores queda absolutament invalidat davant d'aquest fet i es demostra la real voluntat dels empresaris de poder precaritzar al seu arbitri les condicions laborals de les treballadores i treballadors mitjançant el mecanisme del prestamisme laboral, simplement a canvi que l'empresa pagui més per poder exercir el frau amb impunitat.

Les víctimes d'aquest procés són les treballadores dels hotels, 'Las Kellys', una derivada més del model d'explotació turístic intensiu amb múltiples impactes: gentrificació i expulsió de les veïnes i veïns dels seus barris, entre altres efectes, i que evidencia el poder dels lobbys hotelers sobre la nostra realitat quotidiana i sobre les nostres vides.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical entenem que s'hauria de prohibir la subcontractació de la mateixa activitat, no ja per la via dels Convenis Col·lectius sinó legalment, i fent balanç de l'ús d'aquestes pràctiques en altres sectors com la informàtica i la logística, s'evidencia que les multes econòmiques per cessió il·legal de mà d'obra no són gens dissuasives i, per tant, inútils. Sens dubte és necessària la introducció de mecanismes penals per via dels delictes contra els treballadors.

Donant suport i solidaritzant-nos amb 'Las Kellys' fem una crida als companys i companyes de l'esquerra sindical i dels moviments socials per sumar-nos a les mobilitzacions per impedir la signatura d'un Conveni que de fet ajuda a donar cobertura legal al frau i perpetua la precarietat laboral al sector.