Malgrat el suposat "canvi", i molt dissortadament, continuem sense veure avenços reals en la defensa de la nostra llengua al País Valencià i, sobretot, a l'educació… l'esborrany del Decret de Plurilingüisme de la Conselleria d'Educació, n'és un nou exemple.

Clar i ras. Amb aquesta proposta de Decret de Plurilingüisme, la Conselleria d'Educació del govern del "canvi", torna a defraudar-nos una vegada més, perquè no significa cap millora real, ni reforç, ni dignificació de la situació de la nostra llengua a l'Ensenyament del País Valencià, significant fins i tot un empitjorament de la ja dolenta LUEV encara vigent.

Així, i seguint la seua línia de polítiques titubejants que, volent acontentar "tothom", no acontenten ningú, aquest esborrany no compleix amb els mínims objectius esperats de situar el valencià, la nostra llengua catalana, com a autèntica llengua vehicular de l'ensenyament al País Valencià i a la vida pública i cultural.

La proposta elaborada des de Conselleria, substituiria el model actual amb els programes plurilingües (PPEC i PPEV), per un únic programa amb tres nivells (bàsic, intermedi i avançat)… on, "òbviament", l'únic nivell que garantiria una "formació plurilingüe" seria l'avançat (però plurilingüe en quins idiomes, i quin paper tindria el valencià?)

Com això no seria suficient, des de Conselleria volen que les nostres xiquetes i xiquets, des de la Primària, siguen "subdividits" en més grups i "subnivells"… la qual cosa donaria lloc, en realitat, a 6 nivells més o menys diferenciats, a elecció dels diferents centres educatius… tot mantenint l'exempció al valencià…

És a dir:

· No es garanteix la igualtat lingüística d'oportunitats per tots els nostres xiquets i xiquetes. Ja que es manté l'exempció i, a més, deixant l'elecció de nivell a la "bona voluntat" de cada centre, es potenciarà encara més la guetització de determinats centres públics amb major percentatge d'alumnes fills de famílies migrants.

· El fet de deixar en mans dels centres l'elecció de "nivell lingüístic", donant via lliure a fer el que es vulga, sembla més una proposta d'un nou govern ultraliberal que d'un govern "de canvi".
Això farà que siga gairebé impossible assolir uns nivells mínims reals d'ús, dignificació i coneixement del valencià, la nostra llengua catalana. Tenint en compte de quina situació venim, deixar la nostra llengua a la "bona voluntat", i no actuar-hi decididament, és continuar condemnant-la a la desaparició.

· No garantirà, tampoc, el correcte aprenentatge de les llengües estrangeres, en no aparéixer dotació per cap programa d'immersió, estades a l'estranger, etc., més enllà dels centres educatius més elitistes. És a dir, es continuarà promovent l'elitisme i la limitació d'accés a una educació realment de qualitat als nostres fills i filles.

· Amb els nivells i subnivells que proposa Conselleria, si realment volen una educació "de qualitat, en valencià, etc.", com pretenen aconseguir que tot l'alumnat arribe a la mateixa competència lingüística en les dues llengües oficials del País Valencià i en la llengua estrangera?

· A més, amb aquesta proposta, si el Govern valencià "de canvi" realment vol assegurar el requisit o capacitació en valencià per a l'accés a la funció pública, com ho certificaran aquelles persones que no hagen cursat determinats itineraris?

· Hi ha gaires diferències, reals, entre aquesta proposta de la Conselleria "del canvi" i les del PP? Dissortadament veiem que no és així:
No acabarà amb l'exempció lingüística.
No garantirà una correcta capacitació lingüística (ni als centres educatius, ni a les administracions, ni als mitjans de comunicació)
No es promourà ni fomentarà la nostra llengua, impedint de facto la immersió lingüística real.
Mantindrà la progressiva elitització de l'educació… afavorint cada vegada més als fills de la burgesia.

Es fa una altra vegada d'esquena als i les treballadores de l'ensenyament, de les famílies i de les entitats de defensa de la nostra llengua i cultura més dignes, solidàries i combatives.

Si realment es vol arribar a la plena normalització del català al País Valencià, cal ser honests i fer de la llengua minoritzada, la nostra, la llengua vehicular de l'ensenyament i l'administració pública. Per a tot l'alumnat i sense excepcions.

Tal com diuen els experts, aquesta normalització, i les línies en valencià, demostren ser les úniques vies per aconseguir la competència lingüística en les dues llengües oficials.

Per tot això, des de la Coordinadora Obrera Sindical, ens neguem a acceptar aquesta proposta de Decret de Plurilingüisme, i animem als i les treballadores de l'ensenyament, les famílies i les entitats i associacions de defensa de la nostra llengua i cultura, davant la situació terrible que pateix la nostra llengua al País Valencià, a tombar aquest esborrany de Decret i a fer-li front obertament.

Contra la substitució lingüística. Per la defensa de la nostra llengua, de la nostra cultura, de la nostra terra, de les nostres escoles i llocs de treball, per la defensa del nostre futur: Organitzem-nos i lluitem per defensar i guanyar tot allò que és nostre!

 photo quadrat-COS-2016-NO-AL-DECRET-DE-PLURILINGUISME_zpsmct9hseg.png