Sí al treball decent, les vides dignes i el respecte a les treballadores de la llar i les cures.

Fa uns mesos, i després d’anys de lluita, es va aconseguir una tímida reforma amb millores per la legalitat laboral de totes les treballadores de la llar i les cures, seguint les pautes marcades per l’Acord 189 de l’OIT de drets de les treballadores de la llar i les cures, passant al Règim General de la Seguretat Social, etc.

En paral·lel, i igual que passa en molts altres sectors extremadament precaritzats (com el de la missatgeria, les càrnies, etc.), empresaris sense escrúpols s’han anat configurant seguint el model «cooperatiu», buscant evitar la immensa majoria de les despeses socials a favor de les treballadores, amb allò que des de fa anys es consideren falses cooperatives.

En el sector del treball de la llar i les cures hi ha una cooperativa valenciana que ha anat guanyant pes arreu de l’estat espanyol i, en paral·lel, ha anat escampant tot un seguit d’irregularitats contra desenes i centenars de treballadores precàries, la majoria dones migrants que forçades per l’extrema necessitat i urgència d’aconseguir un treball remunerat, acceptaven qualsevol condició per poder treballar-hi. Així, des de fa mesos han anat escampant-se denúncies a la Inspecció de Treball i en diferents jutjats arreu de l’estat… i ja també al nostre país, per exigir el reconeixement de la relació laboral, i per tant la condició de falses cooperativistes. I és ací on des de la Coordinadora Obrera Sindical – COS i des de l’Asociación Intercultural Candombe de València iniciem una campanya de denúncia pública contra les actuacions de l’empresa DADUCAMA.

Igualment, i en paral·lel, també denunciem el paper d’una altra empresa de serveis de cures, La Cruz Azul, que actuant també de forma «poc clara», està col·laborant activament, i de forma coordinada, amb DADUCAMA per poder anar guanyant posicions avantatjoses al sector i sempre en detriment de les condicions i drets socials i laborals de les treballadores.

Per tot això, des de la COS i Candombe, exigim:

  • El respecte dels drets socials i laborals de les treballadores del sector.
  • El reconeixement de la relació laboral de totes aquestes treballadores amb les seues respectives empreses i, per tant, de la seua condició de falses cooperativistes.
  • Que siguen les empreses les que es facen responsables dels deutes adquirits involuntàriament per aquestes treballadores amb la Seguretat Social ja que en la majoria dels casos estudiats i denunciats no havien estat informades ni de la seua condició de «cooperativistes», ni de les obligacions legals i tributàries que eixa condició comportava de cara a les administracions públiques.
  • Un procés clar i transparent de regularització de totes les treballadores migrants sense papers afectades per aquest cas i que, a causa de l’extrema precarietat en la que es troben, acaben acceptant conscientment o inconscient qualsevol oferta de treball que els hi puga acabar perjudicant.

Per tot això, aquest divendres 16 de desembre, la COS i Candombe comencem aquesta campanya que s’allargarà en el temps fins assolir els objectius més amunt citats.

Perquè de la terra, o estrangera, totes formem part de la mateixa classe obrera.

 

València, desembre de 2022

Coordinadora Obrera Sindical – COS

sindicat de classe i feminista dels Països Catalans 

Asociación Intercultural Candombe