Els treballadors del 010 han dit prou, volen fer la seva feina i la volen fer en bones condicions. S'han unit per lluitar contra la pinça que formen l'Ajuntament de Barcelona i Qualytel i els seus salaris de misèria.

Durant aquests darrers anys, independentment dels canvis de govern municipal de Barcelona, els treballadors del 010, han vist com empitjoraven les seves condicions laborals.

Pitjors contractes. Pitjors jornades. Pitjors condicions econòmiques i materials. Cada vegada, que el servei ha canviat d'empresa adjudicatària, tres vegades en aquests anys, els perjudicats, fonamentalment, han estat els treballadors. Han perdut l'antiguitat en el servei, han hagut de patir absurdes entrevistes de feina per una feina que ja tenien, exàmens sobre una tasca que ja feien.

Els responsables d'aquesta progressiva pèrdua de drets dels treballadors no són només les empreses que gestionen el servei, sinó l'Ajuntament de Barcelona, que actua com una força repressiva més de cara als treballadors. Gràcies a l'Ajuntament (en teoria al servei dels habitants de la ciutat) s'ha sancionat companys de manera arbitrària o fóra de mida. Gràcies a l'Ajuntament han baixat els nostres sous i gràcies a l'Ajuntament de Barcelona ha estat possible l'empitjorament de les condicions laborals de què parlàvem abans. De cara als treballadors del servei, ha actuat, fins ara, com a braç armat de les empreses del sector. Els ha facilitat la feina i els ha servit d'excusa.

Els treballadors del 010 han vist també com la qualitat del servei baixava de manera dramàtica. Cada vegada se'ls fa més difícil oferir un bon servei al ciutadà de Barcelona, no per la seva manca de voluntat de fer-ho, sinó perquè la pèssima gestió del servei que han fet tant Atento com Qualytel, ho fan impossible. Criteris estrafolaris. Avaluacions absurdes. Manca de manteniment de les eines de treball. Desconeixement absolut del servei. Tot això ha fet que els nivells de qualitat hagin baixat any rere any, mes rere mes. A hores d'ara, només un optimisme malaltís podria afirmar que l'Ajuntament ofereix un bon servei als ciutadans de Barcelona.

Amb el canvi d'Atento a Qualytel que es va esdevenir a principis d'estiu, els dos processos han fet un salt endavant considerable. Una part significativa de companys han optat per abandonar la feina. Pel simple fet que no han pogut suportar més les condicions de treball. Les arbitrarietats dels directius, l'excessiu volum de feina. També hi ha hagut un elevat nombre de baixes per motius psicològics o per culpa de les condicions materials en què portem a terme el nostre treball.

Per això, els treballadors del 010 han dit prou. Perquè volen fer la seva feina i la volen fer en bones condicions. S'han unit per lluitar contra la pinça que formen l'Ajuntament de Barcelona i Qualytel i que amenaça els projectes de vida amb salaris de misèria a canvi d'una disponibilitat horària absoluta, amb amenaces i sancions per part de qui és incapaç de gestionar una empresa o un servei de manera mínimament eficaç.

@COSQualytel