MOCIÓ PER A L’AMPLIACIÓ DEL PONT QUE CONNECTA LA ZONA DE L’ESPAI GIRONÈS AMB EL POLÍGON INDUSTRIAL TORRE MIRONA TRAVESSANT L’AUTOPISTA AP-7

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
A petició dels treballadors i treballadores del Polígon Industrial Torre Mirona i de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) de les comarques gironines, es fa arribar al ple a través del grup municipal d’Independents per Salt, la següent moció.

Som treballadors i treballadores del Polígon Industrial Torre Mirona, i la majoria de nosaltres anem a treballar amb cotxe, moto, amb bicicleta o fins i tot a peu, tot passant pel pont que travessa l’autopista pel Camí dels Carlins entre el CC Espai Gironès i la zona industrial.

Molts de nosaltres, passem un mínim de quatre vegades al dia pel pont en qüestió i veiem que aquest ja no pot absorbir tot el trànsit de vehicles que actualment hi circula. Turismes, motos, ciclomotors, camions de gran tonatge i autobusos ja no permeten la freqüent circulació de bicicletes i treballadors que van a peu.

Aquest fet és molt preocupant perquè suposa un risc considerable per als vianants i usuaris de bicicleta que a més de la reduïda amplada del pont i a la inexistència de vorals, han de fer front al constant mal estat del ferm.

Freqüentment, també es veuen vehicles avançant bicicletes d’una manera del tot temerària.

A aquest fet cal afegir-hi la recent eliminació de la línia circular de transport públic que era la única línia d’autobús que passava pel Polígon Industrial Torre Mirona, que d’aquesta manera aguditza encara més la conflictivitat a la circulació ja que s’incrementaran els trasllats amb els mitjans més vulnerables com són els vianants i ciclistes.

És per tot l’exposat, que demanem al ple de l’Ajuntament de Salt que prengui els acords següents:

Primer: L’Ajuntament de Salt es compromet a realitzar totes les accions necessàries perquè es duguin a terme les obres de millora del pont que n’assegurin la pacificació del trànsit, consistents en l’eixamplament del pont per destinar-hi un carril bici i de vianants degudament senyalitzat, amb la màxima urgència atès que afecten la seguretat de les persones que utilitzen aquesta via.

Segon: Traslladar a les administracions responsables i implicades en el tram de via afectada la necessitat i urgència de l’execució de les obres.

Tercer: Reclamar a l’administració responsable que sufragui les obres de millora del pont, a través de la concessionària de l’autopista, com a contrapartida pel pas d’aquesta infraestructura pel nostre municipi i de les afectacions negatives causades per les obres d’ampliació tant en l’entorn urbà com en l’espai protegit de les Deveses.

19 de setembre de 2011,

Defensarà la moció, el regidor Ferran Burch i González
Grup municipal d’Independents per Salt