Benvolguts/ benvolgudes,

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i l’Intersidical-CSC, sindicats de classe i nacionals dels Països Catalans, us adjuntem la moció que hem intentat introduir al ple municipal de Berga, que se celebrarà aquest dijous 3 de març, sota el títol: 30 anys de “democràcia parlamentària”, 30 anys de retallades socials.

L’objectiu d’introduir aquesta moció era poder intervenir oralment al Ple Municipal per tal que l’ajuntament de Berga tractés les últimes reformes realitzades pel govern espanyol i que afecta a tots els treballadors i treballadores i en especials als que vivim al Berguedà, ja que a més de patir constantment les retallades socials hem estat víctimes, recentment, de continus tancaments d’empreses i deslocalitzacions que han fet disparar la taxa d’atur a la comarca i que obliguen a molts berguedans i berguedanes a marxar en busca d’oportunitats laborals. Retallades i tancaments que han precaritzat la nostra comarca, i que des del nostre punt de vista, no han anat acompanyades de politiques sociolaborals decidides, per part del concistori local, per a paliar els efectes i per proposar solucions.

Atenent-nos al reglament de participació ciutadana al ple municipal (publicat al BOP Núm 206 de data 27 d’agost de 1992), vam intentar presentar la moció com a organitzacions polítiques. Atès que el reglament veta la participació de col·lectius, moviments socials i organitzacions polítiques, a excepció de les Associacions de veïns i el gremi de botiguers, ens ha estat impossible poder-la presentar. Regint-nos amb el reglament de participació ciutadana ho hem presentat a títol individual. En aquest apartat aquest regalament contempla la presentació de 100 firmes com a aval de la presentació de la moció.

Malgrat seguir tot aquest procediment, tot i l’ambigüitat que presenta l’esmentat document, se’ns ha vetat la participació del ple sota la premisa que l’Ajuntament de Berga no té competències en aquesta matèria.

Des dels dos sindicats que hem promogut aquesta moció volem denunciar:
-L’actual reglament de participació ciutadana al ple municipal de Berga, ja que veta la participació de qualsevol moviment associatiu de la ciutat, a excepció dels dos anteriorment esmentats. Des del nostre punt de vista, és un atac directe al principi fonamental de la democràcia, la participació popular a la vida política.
-Que malgrat rebre el suport de berguedans i berguedanes per presentar la moció al ple de Berga se’ns ha continuat vetant la participació sota el pretext de la manca de competència municipal (malgrat l’interès expressat per totes aquelles persones que han avalat la nostra moció donant les seves dades per a poder-la presentar). Descàrrega moció