La secció sindical de la COS a McDonald’s presenta una denúncia a inspecció de treball per vulneració del Dret Fonamental a la Llibertat Sindical

Entre finals d’octubre i principis de novembre, militants de la COS i treballadors de McDonald’s van gestionar la constitució de la secció sindical. Després que la central de l’empresa ens reclamés els estatuts del sindicat, cosa que vam facilitar, i el nombre d’afiliats, al que ens vam negar, encara no hem rebut la confirmació del reconeixement de la secció a l'empresa.

 

 

 

L'empresa exigia l'entrega d'aquests dos documents per a reconèixer oficialment a la secció sindical, vulnerant el nostre Dret Fonamental a la Llibertat Sindical perquè la constitució de seccions sindicals és un dret que no està subjecte a autorització, sinó a una mera comunicació prèvia. És per això que a dia 16 de Gener vam presentar una denúncia a inspecció del treball, per a què insti a McDonald's a reconèixer oficialment a la secció sindical de la COS i li imposi la consegüent sanció per haver comès una infracció molt greu de la normativa laboral.

Davant de la repressió sindical, ni un pas enrere.

Secció sindical de la Coordinadora Obrera Sindical a McDonald's

cos.mcdonalds@gmail.com / facebook.com/cos.mcdonalds / @COSMcDonalds