La secció sindical de COS a McDonald’s denuncia l'intent de control per part de l’empresa amb la finalitat de posar traves a la lliure defensa dels drets laborals.

Des de la secció sindical de COS a McDonald’s volem fer saber que des de la central de recursos humans se’ns ha exigit el nombre d’afiliats per reconeixen's oficialment. Entenem que aquest és el típic cas de repressió sindical, ja que vulnera el dret a la llibertat sindical que té qualsevol persona.

 

 

Un dels principis jurídics fonamentals en el que es basa l’actual sistema de relacions laborals a l’Estat Espanyol és el contingut a l’article 28.1 de la Constitució Espanyola de 1978, el qual reconeix el dret llibertat sindical com un dret fonamental de 'tots a sindicar-se lliurement'.

La llibertat sindical és el dret que té tota persona a fundar sindicats i associar-se lliurement i sense cap mena d’autorització prèvia, distinció o discriminació i sense ingerències en ells per a defensar els seus interessos.

Per tant, volem denunciar públicament aquest intent de control per part de l’empresa amb la finalitat de posar traves a la lliure defensa dels nostres drets i anunciar que continuarem lluitant per defensar i millorar les nostres condicions de treball.

cos.mcdonalds@gmail.com / facebook.com/cos.mcdonalds