La crisi ocasionada per la Covid-19 continua desbordant l’àmbit sanitari. La publicació de l’ordre del Ministeri de Sanitat fent obligatori l’ús de màscares de protecció per a totes les persones majors de 6 anys, quan no siga possible mantenir la distància interpersonal de dos metres, és un clar exemple d’això.

En aquesta ordre publicada en el BOE es recull l’obligatorietat d’unes mesures de protecció sense fer esment, de nou, a quins mecanismes s’implementaran per fer accessibles al conjunt de la població aquests EPIs (Equips de Protecció Individual). L’ordre sí que deixa clar que dur mascareta serà objecte de sanció, però no dóna cap orientació sobre com podran aconseguir-les totes les persones de classe treballadora sense recursos, i poder evitar així les dites sancions.

Amb la implementació de l’ús obligatori de les màscares, mentre no se’n garanteix també l’accés gratuït, les persones que viuen en risc d’exclusió social, en situació precària o amb ingressos insuficients són doblement castigades. D’una banda, no es plantegen mesures per garantir una autoprotecció eficaç de la nostra salut i de la prevenció de contagis per coronavirus. Per un altra, es carrega sobre les seues, ja deteriorades i empobrides, economies una despesa addicional al que moltes i molts no podran fer front.

Segons les dades facilitades per l’OCU, l’ús diari de màscares suposa un desemborsament econòmic molt important. En el cas d’una família composta per dos adults i dos menors aquesta despesa seria d’uns 110 euros mensuals.

Davant aquesta situació, amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la mateixa ‘Constitución Española‘ a les mans, i atés que considerem un dret poder disposar de màscares accessibles i assequibles per a tothom, exigim:

• La posada en marxa d’un sistema d’ajudes socials que garantisca, a través dels departaments de benestar social, que el conjunt de la població pot accedir a les màscares.

• Que les autoritats sanitàries asseguren el proveïment en les farmàcies de màscares infantils, quirúrgiques, higièniques i reutilitzables, fixant un preu màxim per a totes les classes de màscares. I amb la seua producció controlada en mans de les treballadores i treballadors.

• Que es garantisca el lliurament gratuït a les persones beneficiàries del sistema públic de salut més vulnerables, podent-les recollir a les farmàcies només presentant la seua targeta sanitària.

• La inclusió en la recepta sanitària de les màscares, regulant l’aportació màxima en farmàcia de la persona usuària.

• Instal·lació en espais municipals de punts de dispensació gratuïta de màscares per al veïnat dels municipis, als barris, polígons industrials i centres en general.

• Que es pose fre a la mercantilització del material sanitari i es garantisca el dret a la salut amb un sistema de sanitat pública, universal i gratuïta.

Sectorial d’Acció Social de la COS (@COS_AccioSocial)