Aquesta proposta pretén resoldre la situació d’indefensió en la qual es troben les treballadores del Consell Comarcal de l’Alt Camp (CCAC) des de fa anys, ja que no tenen un conveni laboral vigent que les empari.

Les representants del personal laboral del CCAC on la Coordinadora Obrera Sindical (COS) tenim la majoria, fa més de dos anys que reclamem a l’empresa d’iniciar les negociacions d’un conveni laboral, atès que les treballadores del CCAC no tenim un conveni laboral vigent que ens sigui d’aplicació. Aquesta mancança ens ha generat tot un seguit de problemàtiques als i a les treballadores, com el fet de no poder gaudir de molts dels drets com a condició de treballadores públiques que som.

Finalment, l’empresa ha escoltat les nostres reivindicacions i s’ha assegut a negociar.

Les representants han elaborat una proposta de conveni que han presentat a l’empresa i a partir d’aquesta proposta s’iniciaran les negociacions.

Aquesta proposta pretén recuperar tots aquells drets que les treballadores havíem tingut, com el fons social, i realitzar una actualització i equiparació amb la resta de convenis laborals dels Consells Comarcals. El que aparentment pot semblar una proposta ambiciosa, no va més enllà del que qualsevol altre ens local ja té. És per aquest motiu que la negociació es plantejarà en aquests termes.

En aquest sentit, la proposta de conveni defineix de forma detallada les condicions del fons social, permisos, llicències, conciliació personal, familiar i professional. Tenint en compte que la majoria de treballadores del CCAC som dones, s’ha posat especial atenció en incorporar totes les qüestions relatives a la igualtat, l’abordatge d’agressions masclistes i la flexibilitat menstrual, entre d’altres.