Les interines en defensa de la fixesa ens oposem a l’acord de reducció de la temporalitat a les administracions públiques ja que suposarà la no regularització de la situació d’abús i eventualment l’acomiadament d’interines.

 

Assistim amb sorpresa i estupefacció a l’anunci del preacord entre el govern de la Generalitat de Catalunya i els sindicats UGT i CC.OO i IAC, sindicats representats en la MEPAG, del que diuen que serà el “pla de reducció de la temporalitat més important que s’ha fet mai a l’administració catalana”. Un procés d’estabilització que hauria de permetre que 47.000 places d’interins de la Generalitat passin a ser fixes.

Si s’atén només als titulars hom pot pensar que efectivament estem davant d’un pla que busca acabar amb la situació d’abús de temporalitat de les interines i rescabalar-nos en aquesta situació de precarietat, manca de drets i desigualtat en la qual les mateixes administracions públiques ens han col·locat, però res més lluny de la realitat.

L’acord, s’ha produït en dues fases, primer amb la signatura d’una oferta pública insuficient i després amb la signatura dels barems que regiran el concurs de mèrits amb els que l’experiència professional no serà determinant per resultat apte.

La realitat d’aquest aacord és que no totes les interines que treballem en abús de temporalitat (10, 15 o 20 anys) tindrem dret a treballar de manera estable com estableix la normativa europea, és més, la consellera Vilagrà ha verbalitzat que 5.000 interines quedarien fora d’aquesta estabilització (només cal veure dos exemples: l’oferta per treballadores socials de 6 llocs per estabilitzar de 61 llocs ocupats per interines; o de 436 llocs en el cas del cos superior amb 3.068 places ocupades per interines, col·lectius amb més d’un 75% d’interinitat).

5.000 interines de llarga durada podem resultar acomiadades ja que la normativa, ni l’estatal ni l’autonòmica, no garanteix que totes les interines en abús de temporalitat consolidem el lloc de treball, “tot i que des de la Generalitat confien que tot aquell que avui ocupa un lloc de temporal en frau es quedi”. Aquest desideràtum queda molt lluny de la clàusula 4a de l’acord marc europeu que estableix l’equiparació entre personal temporal i fix amb base en el principi de no discriminació.

És el cas de les interines en abús de temporalitat que treballem en llocs que s’han ofertat en les diferents oposicions celebrades en 2021 (algunes celebrades amb posterioritat a la Llei 20/2021 d’estabilització), nosaltres quedaríem fora de la possibilitat de consolidar el lloc de treball per concurs de mèrits, amb independència del temps que portem treballant a l’administració.

Ens trobem, a més, amb la paradoxa que el govern català té “autonomia” per poder plantejar els seus requisits per al procés “excepcional” de reducció de la temporalitat, dins del marc de la Llei 20/2021. Lluny d’executar aquesta “autonomia” per estabilitzar el major número d’interines en abús de temporalitat possible, s’ha limitat per una banda a aplicar sense fissures allò decidit pel govern de l’estat Espanyol i els sindicats contraris a la fixesa de les interines, UGT i CCOO, i que podem trobar en l’esborrany de la Secretaria de Funció Pública de l’Estat de data 28 de febrer de 2022 que contindria la proposta de criteris comuns plantejats pel Govern de l’Estat a les Administracions Públiques per a l’aplicació de la Llei 20/2021. I per altra banda a esmenar la proposta de llei sobre la fixesa de les treballadores públiques en abús de temporalitat que tramita el Parlament de Catalunya (presentada per la CUP) per reduir l’autonomia catalana a una mera còpia de la llei estatal.

Si bé sabem que el marc normatiu que va proporcionar la Llei 20/2021 de desembre de 2021 era profundament insuficient, incapaç i inservible per acabar amb la precarietat a les administracions públiques i en conseqüència en els serveis públics. En aquest sentit celebrem la presentació de sengles qüestions prejudicials elevades recentment al TJUE sobre la suficiència de la Llei 20/2021, entenem que obliguen a un replantejament del preacord, en aquest sentit:

  • Instem al govern de de Catalunya i als sindicats que han avalat el preacord CCOO, UGT i IAC, ara que encara estan a temps, a retirar el mateix de manera immediata ja que suposa l’acomiadament d’interines que ocupen places estructurals en frau de temporalitat.
  • Demanem l’aprovació Llei presentada al Parlament de Catalunya sobre la fixesa de les treballadores públiques en abús de temporalitat i que s’executi l’autonomia catalana per poder plantejar uns requisits per al procés “excepcional” de reducció de la temporalitat que inclogui dins del mateix totes les treballadores interines que ara mateix ocupen llocs en frau de temporalitat, totes sense excepció.
  • Sense perjudici de l’anterior considerem que si el govern i els sindicats signats volen seguir endavant amb l’acord que han fet públic replantegin sense demora el número de places a estabilitzar per concurs de mèrits per tal d’incloure totes, sense excepció, les ocupades en abús de temporalitat, i replantegin els barems publicats per al concurs de mèrits de manera que l’experiència sigui e 100% dels mèrits, com han fet altres autonomies.

No acceptarem l’acomiadament de cap treballadora interina en abús de temporalitat, ni la recol·locació d’aquestes en altres places temporals per allargar ad eternum la situació de precarietat que vivim. Un acomiadament massiu que arriba en un moment en el qual les administracions públiques, els serveis públics que prestem, són imprescindibles per assistir en la situació d’acceleració d’empobriment de les treballadores i les classes populars.

Davant el que pot ser l’ERO de treballadores públiques més important que s’ha fet mai a l’administració catalana ara, fem-nos presents en tot aquest procés de negociació amb una estratègia de mobilització i lluita conjunta als centres de treball, al carrer i també davant els tribunals.

Perquè volem uns serveis públics de qualitat, denunciem el desmantellament, les privatitzacions encobertes per la via de l’externalització i el no acatament de la fixesa!

 

Sotasignants:
Plataforma117, PITEEI, CGT, COS, PIAA (Plataforma d’Interines Auxiliars Administratives), Associació de Plataformes d’Interins/es de Catalunya (PIC), Plataforma de Treballadores Socials Interines G.C. (TSLluita), Col·lectius d’Educadors de Catalunya C.P. (CEC), ASIJ Catalunya (Administració de Justícia), Plataforma d’Interines del SOC